„Součástí stavby byla nejenom rekonstrukce chodníků a komunikace v ulicích Rooseveltova a Revoluční, ale i úplně nově vybudovaná opěrná zeď s kamenným obkladem včetně zábradlí z pohledového betonu u terasy v Rooseveltově ulici," uvádí Radomír Válka z odboru investic MěÚ Chrudim.

Nová záře

Rekonstrukce začala v dubnu a 10. prosince byla úspěšně zkolaudována. Změny ocení jak řidiči, tak chodci. Rooseveltova ulice je nyní obousměrná a také v ní přibylo několik parkovacích míst. Chodníky pokryté novou zámkovou dlažbou osvětlují sloupy s novými LED svítidly. „Ke zvýšení bezpečnosti přispívají nově nasvětlené přechody pro chodce," dodává Radomír Válka.

Souběžně s přestavbou ulic se uskutečnila také rekonstrukce vnitrobloku mezi ulicemi Revoluční a Palackého. Ta spočívala v demolici stávajících cihlových zdí, vybudování nových chodníků a nového prostoru pro kontejnery. Vnitroblok je také nově osvětlený sodíkovými výbojkami.

Rekonstrukce si nakonec vyžádala částku ve výši 10,2 milionů korun. „Projekt počítal s částkou mnohem vyšší, ale vysoutěžená cena však byla pouze 11 milionů, která se ještě snížila. Když se totiž odkryly povrchové vrstvy, tak se zjistilo, že betonové stabilizace jsou v pořádku, tím pádem odpadly další práce. Rekonstrukce byly financovány z 85% z Evropské dotace prostřednictvím Integrovaného plánu rozvoje města a 15% šlo z rozpočtu města," říká chrudimský starosta Petr Řezníček.

Poslední krok

Stavební práce neutichnout na dlouho. „V této lokalitě jsou hotové veřejně přístupné plochy, ale nejsou dokončeny úpravy a rekonstrukce objektů. V příštím roce nás proto čekají tři domy, kde budeme opravovat střechy a vyměňovat okna. Domy stojí v ulicích Přemysla Otakara, Čs. Armády a Revoluční," dodává starosta.

Postupně rozkvétající lokalitu začíná stále více hyzdit oprýskané autobusové nádraží, které vlastní společnost ČSAD Bus, se kterým se město na rekonstrukci nedohodlo.

LUKÁŠ VANÍČEK