Do konce října chce spolek zvládnout dvě desítky autobusových výletů ze všech koutů republiky. Nespočet akcí čeká také klubovnu Hurá proStory, která opět ožije vzdělávacími, sociálními a zájmovými aktivitami, jako jsou společné besedy, tvoření, promítání, pečení, tančení, jóga, práce s počítačem nebo třeba tréninky paměti.

Jediná velká akce, kterou se přesunout na podzim nepodařilo, je oblíbený Senior festival. Jeho zrušení znamenalo nejen finanční ztráty a organizační problémy, ale hlavně zklamání seniorů, kteří se chystali přijet do Chrasti z celé České republiky. Spolek Hurá na Výlet v době pandemie nezahálel. Dobu, kdy museli být senioři odříznutí od společnosti doma, se snažil zpříjemnit jim novinkou v podobě Hurá Televize.

„Pustili jsme se do projektu po hlavě, protože jsme věděli, že není čas čekat na dokonalou techniku, zázemí nebo profesionálního produkčního, který by nám zajistil vyšší úroveň natáčení. Prioritou pro nás bylo dostat se do bytů a domečků starých lidí, kteří byli zvyklí se s námi setkávat a v době krize jim bylo smutno. A tak jsme vyráběli díly s muzikou, povídáním, vzpomínáním i preventivní osvětou. Také jsme se spojili s oblastní charitou, Českým červeným křížem, Elpidou, Životem90 a úřady, abychom zajistili péči o tyto seniory v terénu,“ řekl předseda spolku Tomáš Martinek.

Pracovníci organizace seniorům denně volali, jestli něco nepotřebují. Ať už nákup, léky nebo třeba vyvenčit domácího mazlíčka. I když i v tomto případě bylo prioritou rychlé jednání, museli zajistit bezpečí seniorů a vyvarovat se možné návštěvě „šmejdů“, kteří by se vydávali za dobrovolníky.