Redakce Chrudimského deníku zpracovává rozhovor s Markétou Steinert, jejíž návrh vyhodnotila porota v soutěži vyhlášené organizací CZECHDESIGN jako vítězný. Autorka se nebránila žádné otázce, odpověděla i na to, zda sama vidí v logu s poskakujícími písmeny slovo "rum".

Víte, že Markéta Steinert vytvářela logo hřebčínu v Kladrubech nad Labem, městu Svitavy nebo Drogerii Teta? Jak vnímá některé negativní ohlasy Chrudimáků? Rozhovor přineseme v příštích dnech.

Nyní přinášíme přehled finálních nevítězných návrhů identity města Chrudimě, a to i s vyjádřením poroty.

1. This is Martins

Návrh Martina Svobody vychází z krásy chrudimského historického centra, které, jak uvádí autor, „svítí jako perla do okolí“. Kruhový symbol perly autor uzavřel do tmavého čtverce představujícího dlažební kostku z ulic města. „Chrudim v mém pohledu přidává k běžné tradici historického města řadu milých zákoutí. Průhledy mezi domy, upravené schody okolo zachovaných středověkých hradeb, parky, lávky přes řeku, barokní sochy v překvapivém muzeu a mnoho dalších. Jsou to perly, které člověk najde a tvoří celkové kouzlo města. Aby je nezavál prach, jistě si zaslouží zvýraznit. Odtud se vine linka inspirace při tvorbě značky,“ představuje svůj koncept Martin Svoboda.

Názor poroty: Porota hodnotila pozitivně výběr písma, které je čitelné ve všech velikostech a zároveň je dostatečně výrazné. Zvolená temná barevnost loga ale působí velice ponuře a chladně. Využití pruhů identitu obohacuje, na druhé straně ji tříští a odvádí pozornost od loga samotného. Dramaturgie doprovodných použitých prvků je výraznější než značka samotná. Jako slabinu vnímala porota i asociaci čtverečku s jinými významy, perla jako symbol je zde čitelná jen pro autora. Vizuální identita není kompaktní, návrhu schází koncepční propojení loga a dalších prvků vizuálního stylu.

2. Studio Pixle

Pavlína Doležalová a Jozef Ondrík předložili soutěžní návrh, který propojuje historii a současnost. Inspirovali se několika milníky v historii města a z nich odvozené grafické motivy propsali do svého návrhu.Chrudim jako místo, kde historie žije současností, Chrudim jako hrdá královna a moderní sebevědomá žena.

„Motivem vizuální identity je královská koruna, která se objevuje na mincích Břetislava I. nebo v iniciále královny Elišky Rejčky. Koruna odkazuje na skutečnost, že Chrudim byla od roku 1307 věnným městem královen. Historii a současnost symbolizují dva řezy písma. Grotesk písmene C, které nese korunu, a patkové písmeno H,“ komentují autoři Pavlína Doležalová a Jozef Ondrík ze studia Pixle.

Názor poroty: Značka města svými subtilními literami a celkovým pojetím působí spíše archaicky, historizujícím dojmem. Vizuální styl působí vážně, chybí mu hravost a lehkost. Autoři pro návrh nakreslili vlastní abecedu, a i když porota ocenila originalitu tohoto zpracování, hodnotí ji jako typograficky nedokonalou.

3. Studio Colmo

Studio Colmo představilo návrh vizuálního stylu založený na tzv. „korporátním písmu”, které vzniklo na míru městu Chrudim. Kombinace velkých a malých písmen vizuálně rozpracovává nosnou myšlenku předloženého návrhu: „Velké malé město Chrudim“.

„Chrudim je město, kde se potkávají velké dějiny s malými. Město, kde poznáte historii české loutky, ale například i díla fenomenálního barokního sochaře F. M. Brokoffa. Narodil se tu sólista Národního divadla Bohumil Benoni či Dagmar Pecková, působí zde ale i malý lidový pěvecký sbor Slavoj atd. Tento princip malého a velkého se odráží jak v logu města a v navrženém písmu Chrudimka, které se propisuje do celkové vizuální identity, tak i nabízí široké využití v marketingové komunikaci města,“ doplňují Miroslav Roubíček a Markéta Hanzalová ze studia Colmo.

Názor poroty: Autoři zvolili cestu typografického loga a snažili se pojmout atmosféru celého města skrze jeden typ písma. Poselství použité značky se propisuje do celého vizuálního stylu, a to velmi inteligentní a přímou cestou bez nadbytečných příkras a doplňující grafiky.

Porota se však obává, zda „typografické finesy“, potažmo střídání malých a velkých písmen, je dostatečně rozlišitelné pro oko běžného občana a zda je vizuál založený na velmi minimalisticky modifikovaném grotesku dostatečně diferentní.

4. Daniel Vojtíšek & Vítek Škop

Tým Daniel Vojtíšek & Vítek Škop předložil sebevědomý soutěžní návrh, který pracuje se symbolem + jako znakem pro spojení. Inspirací pro koncept vizuálního stylu byla ligatura z písmen CH a R ze starých erbů, z nichž jeden z nich je vyveden přímo na budově městské radnice. Ligatura CH a R je zvýrazněna symbolem + a spojuje tak značku města s dalším obsahem – město s jeho institucemi, město s jeho obyvateli atd.

„Město je jako platforma pro jeho obyvatele. Místo pro setkávání, příběhy a zážitky. Chrudim není městem jednoho panovníka, šlechtického rodu nebo politické strany. Je místem pro nejrůznější barvy, zážitky a lidi, prostor pro různorodost názorů a stylů. Město nerozděluje, ale sjednocuje. Chrudimáci si zkrátka uvědomili, že se budou mít všichni lépe, když se nebudou rozpojovat, ale spojovat. Samostatné logo města s barevně odlišeným plusem je doprovázeno nejrůznějšími aktivitami, subjekty a pohledy na svět. Kromě podlog můžeme vytvářet funkční systém, mutující do zábavných a chytlavých vzorců. Zkrátka Chrudim figuruje jako pojítko,“ komentují autoři.

Názor poroty: Celý předložený systém vizuální identity je barevně velmi živý, sebevědomý, optimistický. Logo nese silný, pozitivní nápad. Dobře by fungoval v online světě, což podpořil i zdařilý návrh redesignu webových stránek.

Silný koncept vizuální identity bohužel padá na nedotaženém provedení symbolu + a jeho propojení s typografií. Kříž evokuje lékárenský kontext a napojení liter H a R pomocí + není typograficky zvládnuté. Vzniká zde optický problém, kdy litera H může být zaměňována za literu I, nešťastně působí i ostré ukončení symbolu + do oblých částí litery.