Podle Janova evangelia tento nápis umístil na Ježíšův kříž Pilát Pontský a to hned ve třech jazycích hebrejštině, latině a řečtině.

Východní církev užívá namísto toho písmen INBI, vycházející z řecké podoby nápisu (Iésús ho Nazóraios ho basileus tón Iúdaión). Často východní (např. pravoslavní) věřící uvádějí namísto toho např. … ho basileus tú kosmú (… král všehomíra).

Později byl zkratce INRI přidán ještě jeden význam - In nobis regnat Iesus, což v překladu znamená V nás kraluje Ježíš.

Třetí význam zkratce přiřadili alchymisté, kteří vycházeli ze symboliky živlů - Igne Natura Renovatur Integra, což v překladu znamená Veškerá příroda se obnovuje ohněm.

Další význam těchto čtyř písmen může být tento: I - Jemim (hebrejsky „moře”, což značí vodu), N - Nur (hebrejsky „záře”, což značí oheň, R - Ruach (hebrejsky „dech”, značí vzduch) a I - Jávaša, což značí zemi. Jak je vidět, tak ve zkratce I.N.R.I. jsou zakódovány také všechny čtyři živly.

(red)