Jak jste spokojeni s vedením města SHeřmanův Městec vy? Diskutujte a hlasujte v anketě ZDE!

Začátek funkčního období ještě charakterizovalo dokončování vnitřních prostor (v dřívější shodě rekonstruovaného) bývalého domu po policii, v němž bylo na náměstí zbudováno tehdy citelně chybějící multifunkční centrum. Důstojné prostory takto získala třeba městská knihovna, sídlící dříve v nevyhovujících prostorách staré radnice a výrazně si polepšili i návštěvníci a zaměstnanci informačního centra.

K úspěchům koalice v končícím volebním období lze dále připočítat realizaci první etapy výstavby kanalizace v lokalitě Průhon a také dokončení kanalizace v lokalitě Barákova, a to včetně zhotovení přilehlých chodníků.

Radnici se též podařilo dokončit zateplení a rekonstrukce plášťů budov ve školských zařízeních. Základní škola se ZUŠkou představovaly investici 22 milionů korun a o dalších osm a šest milionů si řekly rekonstrukce obou heřmanoměsteckých mateřských škol.

Město investovalo také do instalace tepelných čerpadel ve svém domově pro seniory, díky čemuž teď šetří 800 tisíc ročně na provozních nákladech za vytápění.

Naopak rozpaky stále vzbuzuje otázka bezpečnosti, drobné kriminality a dodržování veřejného pořádku. Starosta Aleš Jiroutek prý dodnes lituje, že město pod tlakem opozice odmítlo pokračovat v navázané spolupráci s pardubickou městskou policií. A jelikož si Heřmanoměstečtí, na rozdíl od několika jiných měst okresu, nenajali na běžný dozor ani žádnou soukromou bezpečnostní agenturu, není tady v podstatě nikdo, kdo by dohlížel na dodržování městských vyhlášek a čelil drobnému vandalismu a nepořádku v ulicích.

O tom, že lidem v Heřmanově Městci není budoucnost jejich města lhostejná, vypovídá v posledních měsících nebývale oživující občanská společnost. Městské rozhodování chce změnit nově vzniklé sdružení „Živé město", dále oživlý „Spolek Herout" a také již tři roky působící volební sdružení „Heřmani".

„Živému městu" vadí dlouholeté spojenectví ODS a KDU, které považují za soužití zájmových skupin s osobními či rodinnými vazbami. Sdružení také upozorňuje na údajné záplatování problémů a zakonzervování stavu města bez náznaku změny.

„Heřmani" vydávají již třetím rokem svůj časopis. Mimo jiné v něm upozorňují na údajně nevyvážené informace v radničním tisku, kde nejsou otiskovány příspěvky opozičních zastupitelů a příspěvky lidí s rozdílnými názory.

Městu podle těchto sdružení chybí plán a strategie. Důkazem má být i neexistence programového prohlášení.

Koho máme na radnici?Před čtyřmi lety se voleb v Heřmanově Městci aktivně zúčastnilo 1915 z celkových bezmála čtyř tisíc oprávněných voličů. Účast v komunálních volbách tak o něco přesáhla 48 procent.

S nejvyšší jednotlivou voličskou podporou se tehdy setkala kandidatura Zdenky Sedláčkové, která se ucházela o přízeň voličů pod hlavičkou KDU ČSL. Tehdejší místostarostka nakonec dokázala ve volbách jako jediná získat přes 1000 preferenčních hlasů. Velmi dobře si vedl také předcházející starosta Aleš Jiroutek (ODS) s bezmála 800 hlasy. A jelikož celkový součet mandátů obou stran představoval také v nově vytvořeném jednadvacetičlenném zastupitelstvu většinu, KDU ČSL a ODS spolu posléze opět vytvořily koalici, jež městu vládla i v následujících čtyřech letech. Starostou se stal opět Aleš Jiroutek, neboť ODS se ziskem devíti mandátů volby celkově vyhrála a Zdenka Sedláčková, jejíž KDU ČSL získalo sedm mandátů, si ponechala křeslo místostarostky.

Třetím nejsilnějším subjektem heřmanoměstecké komunální politiky se v důsledku povolební aritmetiky stala ČSSD, která získala pro své kandidáty čtyři zastupitelská křesla. Jedním jediným zastupitelem je nyní reprezentována KSČM.

Jistou zajímavostí byla před čtyřmi lety v Heřmanově Městci kandidatura tamějšího sochaře Ondřeje Sigmunda, neboť tento nezávislý kandidát se ucházel o přízeň voličů na samostatné kandidátce obsahující pouze jméno jeho samotného. Neúnavného radničního kritika ale voliči nakonec do zastupitelstva neprotlačili, byť dokázal sám získat vcelku zajímavých 724 hlasů.

Sídliště V Lukách.INVESTICE: Budovy prokoukly

Zateplená fasáda MŠ Jonášova. Do zateplení školských budov město celkově vložilo jen v končícím volebním období přes 30 milionů korun.

ZAJÍMAVOST: Ulice bez strážníků

Strážníky už v Heřmanově Městci nespatříte. Někteří měli k práci pardubických městských strážníků výhrady a město nakonec smlouvu s MP neobnovilo.

ŽÁDNÁ ZMĚNA: Trávník zůstal

Obyvatelé lokality V Lukách (na snímku vpravo) se již před lety vyslovili proti stavbě supermarketu u svých domů. Na obchodní mapě města se od té doby mnoho nezměnilo.

Svoz odpadu podražil. Ve městě také nepůsobí žádný supermarket

Vodné a stočné

Odběratelé připojení k veřejnému vodovodu a kanalizaci jsou v Heřmanově Městci odkázáni na služby Vodárenské společnosti Chrudim. Cenový vývoj vodného a stočného tu proto kopíroval obdobný vývoj jako v převážné části celého chrudimského okresu zásobovaného majoritně stejným dodavatelem. V roce 2010 činily tyto platby například pro rodinné domy (jež obecně představují nejmenší odběrná místa) 65,59 Kč za metr krychlový a paušální poplatek byl stanoven ve výši 880 Kč. Letos již přijde stejný paušál na 2001 Kč a metr krychlový vody stojí (se započtením stočného) 75,39 Kč.

Odpad a popelnice

V poukazem na dlouhodobý růst celkových nákladů spojených se svozem a likvidací odpadu stoupají i poplatky hrazené jednotlivými lidmi. Heřmanův Městec není výjimkou. Zákon obcím umožňuje vyměřit až tisícikorunový poplatek, toho ale na Chrudimsku dosud nikde nevyužili. Radnice vesměs požadují jen tolik, aby pro ně služba nebyla příliš prodělečná. Stejné je to i v Heřmanově Městci, kde se náklady na odpad za čtyři roky lidem navýšily přibližně o osmnáct procent. Konkrétně to znamená, že zatímco v roce 2010 účtovala radnice každému 468 korun, letos již činí obdobná platba 550 korun.

Nakupování

V Heřmanově nepůsobí ani jedna pobočka některého ze zavedených obchodních řetězců. Dříve se tu přitom debatovalo hned o několika lokalitách, kde by mohl případný supermarket stát, žádný ze záměrů se však nakonec nerealizoval a například někteří obyvatelé lokality V Lukách proti možnosti takové výstavby aktivně vystupovali. Mnozí Heřmanoměstečtí si stále myslí, že existence supermarketu by z konkurenčních důvodů zákazníkům prospěla, ale najde se i mnoho jiných, kteří o tom pochybují. Stavba jakéhokoliv supermarketu by ale byla především záležitostí případného soukromého investora. 

ANKETA: Rozvíjelo se město podle vašich představ?

Jana Müllerová,

nezaměstnaná

Jsem rodačka a pravidelně město navštěvuji. Potěšilo mě, že Medov má udělanou novou střechu, to by byla veliká škoda, kdyby to spadlo. Oceňuji, jak se město stará o památky. Zdá se mi ale, že je na některých ulicích docela tma v noci.

Milan Hoffinger,

nezaměstnaný

Jsem tu spokojený, bydlím v Heřmanově Městci od narození, už to bude třiceti tři let. Přijde mi tu všechno normální, průměrné. Nepřijde mi, že by na práci zastupitelů bylo něco, na co výrazně nadávat, ale také nic, co by šlo hlasitě chválit.

Jiřina Svobodová,

kontrolorka kvality

Pocházím z Heřmanova Městce, ale odstěhovala jsem se kvůli příteli a práci, jinak bych asi neodešla. Ze změn mě velmi potěšilo, že se podařilo zmodernizovat a přestěhovat informační centrum a knihovnu do nové budovy.

Jana Ondrejčeková,

dělnice

Město je krásné, ideální místo na život. Příroda, klid, paráda. Do komunální politiky nevidím, ale bydlím tu už pět let, tak mohu vidět, jak vedení města pracuje. Sice pomalu, ale přesto se něco děje. Jsem ráda, že se zlepšila čistota ulic.

Pavel Urban,

dělník

S životem ve městě jsem spokojený, ale musím se přiznat, že do práce vedení města nijak nevidím a ani se o to prakticky nezajímám. Když ale jdu po městě, tak je vidět, že něco dělají. Myslím si, že jejich práce je taková průměrně dobrá. (lv)

NÁZOR: Změny k lepšímu jsou vidět

Bohumil Starý, provozovatel autokempu a sportovně rekreačního centra s přírodním koupalištěm a letním kinem v heřmanoměstecké místní části Konopáč: 

Já myslím, že ten, kdo chce, tak musí vidět, že uplynulé čtyři roky rozhodně nebyly pro Heřmanův Městec neúspěšné. Jako člověk žijící v Konopáči oceňuji kromě všeho ostatního například kompletně opravenou silnici mířící z Heřmanova Městce právě k nám do Konopáče. Nedávno zkolaudovaná silnice je navíc opatřena novým chodníkem a stejně tak i novým veřejným osvětlením. Připomněl bych ale také další investice vynaložené v tomto volebním období například na digitalizaci a modernizaci interiéru heřmanoměsteckého městského kina, na kanalizaci, na zateplení škol a školek a podobně.