„Aktuálně také připravujeme projektovou dokumentaci kzahájení stavebního řízení rekonstrukce městské části Barákova vúseku od Konopáče po Eden. Připravuje se vdruhém pololetí za přispění Pardubického kraje. Tenbude financovat rekonstrukci chodníků a povrchu ulice, naše město rekonstrukci kanalizace." Město má vplánu i další investiční akce za výrazného přispění Evropských strukturálních fondů.