"Město se podílelo částkou 3miliony a 5,5miliony Kč přispěl Státní fond životního prostředí. Dále jsme vyměnili nákladné topení vnaší základní škole za tepelná čerpadla vhodnotě 11milionů a 750tisíc korun. Tato investice byla hrazena ze 75procent zOperačního programu rozvoje infrastruktury, 10procent poskytl Státní fond životního prostředí a kolem jednoho milionu korun zaplatila obec. Zvýznamných investic vmístních částech lze zmínit rekonstrukci hřiště vobci Ochoz vcelkové hodnotě 1,2milionu korun,“ vyjmenovává starosta Chvojka.