Co vlastně repatriace znamená? Jedná se o výraz vyjadřující návrat občana do vlasti ke které je vázán on, či jeho předkové rodným poutem. A to nejen za života, ale i po smrti. V historii České republiky je to jedna z největších repatriací. Nejen co do počtu, ale i do problematiky. Přes laxní přístup vlády a kompetentních ministerstev se podařilo zajistit základní potřeby 19 repatriantům a jejich partnerů.

Nepřišli z klidného zahraničí , ale ze země, která je neustále konfrontována se strachem, hrůzami války, nepokoji a smrtí. Jediným, kdo pomohl do začátku byl Pardubický kraj. Poskytnul do začátků finanční dar ve výši 250000 Kč (bezmála 11000 Kč na osobu), s kterými bylo pověřeno disponovat Město Hlinko. Za tyto peníze se pořizovaly překlady listin, jako jsou rodné listy a oddací listy, ověřovaní MZ, kurzy českého jazyka, pračka a podobně. Ze začátku pomáhali i občané nejen z Hlinska s poskytnutím oblečení a drobného vybavení domácností. Většina rodin z Iráku byla schopna si zajistit bydlení vlastními silami. Výjimkou je čtyřčlenná rodina s postiženým mužem z „Války v zálivu“ a matkou v očekávaní dvojčat. Tuto umístilo město do volného bez bariérového bytu.

Většina dospělých si našla práci v Hlinsku a okolí. Děti ve školním věku řádně navštěvují základní školu. S jednou čtyřčlennou rodinou město uzavřelo nájemní smlouvu na městský byt, který není dlouhodobě obsazen. Vzhledem k výši nájemného v tomto bytě se nejedná o sociální byt a zároveň nebyl nalezen vhodnější zájemce. Rodina nepředstavuje riziko neplatičů vzhledem k předchozí schopnosti platit vyšší nájem.
Uplynulé dva roky však neprobíhaly až tak idylicky. V nedávné minulosti byla část rodiny napadena bezdůvodně útočníkem, který napadl jednu z dívek a jednoho z mužů slzným sprejem.

Drobné projevy nesnášenlivosti rodiny pociťují čas od času. Město Hlinsko se rozrostlo a čas ukáže, jestli to bylo pro město dobře nebo nikoliv. Já si však myslím, že každá nová zkušenost nás obohacuje. Byť jde o zkušenost s mým vlastním vnímáním jiného náboženství nebo rasy.

Roman Álvarez