Účastní se zde trojstranné mezinárodní konference, jejímž tématem je vzdělávání, problematika školských systémů, dále pak otázky spojené s celoživotním vzděláváním i mezinárodní spoluprací v této oblasti. Hlineckou delegaci vede radní Josef Jůn. Jak uvedla starostka Magda Křivanová, debatovat se bude také o možnostech financování projektů v oblasti vzdělávání z fondů Evropské unie. Kromě Česka a Itálie je na konferenci zastoupeno i Polsko.

Podle starostky Magdy Křivanové je i tato konferënce hrazena z prostředků EU. "Město Kosiglione je je partnerským městem Lanškrouna. Hlinsko se do tohoto projektu zapojuje právě prostřednictvím spolupráce s Lanškrounem," dodává Křivanová.