Setkání se vzácnou návštěvou se konalo v budově bývalé židovské školy. Zde velvyslance přivítal místostarosta města Otakar Volejník společně s dalšími zástupci vedení města.

Daniel Meron si pod vedením průvodkyně prohlédl interiér synagogy a dozvěděl se i podrobnější informace o historii židovské obce v Heřmanově Městci.