Zahájil ho místostarosta Petr Řezníček a vyzval přítomné k zamyšlení nad problémy, které vidí jako problémové a vybídl je ke společnému řešení. Zdůraznil, že je nutné, aby se každý s z nás choval tak, aby se Chrudim stala místem, kde je radost žít a městem, na které jsme náležitě hrdi.

Následovala práce v týmech, kde jednotlivé skupiny, zaměřené na témata z Plánu zdraví a kvality života ( celkem jich bylo 8), vytipovaly dva největší problémy. Po společném, veřejném konsenzu bylo tedy na závěr setkání vytipováno deset problémů Chrudimi:

 • Tranzit (vysoké zatížení města dopravou)
 • Zachovat nemocnici v původním stavu
 • Budování cyklotras
 • Zachovat původní komunikaci kolem kostela
 • Kvalitní koncepce urbanismu s širokým zapojením veřejnosti
 • Optimalizace hracích míst
 • Kvalitní komunikace, město – veřejnost
 • Zkvalitnit systém úklidu veřejných prostranství
 • Lokalizace ohrožení podzemních vod
 • Bezpečná cesta do školy
 • Jaký je váš názor? Diskutujte! Který z bodů se nejvíce dotýká právě vás? Vyjádřete svůj názor v anketě, hlasujte! (Pokud vám nějaký problém v naší nabídce chybí, napište nám o něm do diskuze).

  Tyto problémy budou před předložením do zastupitelstva města ověřeny ještě veřejnou anketou. Na její podobě a na zvolení potřebné metody bude pracovat Komise Zdravého města a místní Agendy 21 v nejbližší do­bě.

  V průběhu celého setkání byl pro účastníky připraven i doprovodný program, o který se postarala Střední škola zdravotnická a sociální v Chrudimi, která ve spolupráci s VZP zajistila bezplatné měření cholesterolu, Ekocentrum Paleta nabídla prodej ekologicky šetrných výrobků pro domácnost. Všichni přítomní se mohli zúčastnit i závěrečného losování tomboly, kde výhry byly směřovány k podpoře aktivního trávení volného času.