John (Jan Josef) Salus se narodil 14. dubna 1947 v Chrudimi v domě čp. 330 v Poděbradově ulici. Tento dům vybudoval zakladatel rodiny Salusovy v Chrudimi – Emil Salus – již v roce 1893 a otevřel si zde úspěšný obchod a pražírnu kávy a burských oříšků. V tomto objektu se narodilo devět Emilových dětí. Osm z nich se dožilo druhé světové války a všechny do jednoho zavraždili nacisté. Z rodiny přežil pouze nejmladší Jan (1921–2003).

Nový čestný občan města John Salus je jediným přímým potomkem ze sedmi chrudimských Židů, kteří přežili holocaust.

Po válce se Jan oženil s Helenou Opočenskou a chtěl pokračovat v rodinném obchodě. Narodil se jim jejich prvorozený syn Jan Josef, dnešním jménem John. Plány rodiny však zhatila komunistická totalita. Jan Salus se s manželkou a téměř dvouletým synkem rozhodli emigrovat a jedinou legální cestou, kam jako Židé mohli odejít, byl Izrael. Odtud se v roce 1952 dostali do Kanady, kde se usadili.

Jan Salus se díky své píli a energii brzy vypracoval jak v obchodě, tak v místní politice. Později byl členem místního parlamentu a za svého života se setkal s mnoha politiky, nejen se svou sestřenkou Madeleine Albright, s níž udržoval kontakt až do své smrti, ale třeba s ministerským předsedou státu Kanada Pierrem Trudeau, jehož syn je současným kanadským premiérem.

„John Salus navštívil své rodné město s rodiči po pádu komunistické diktatury v roce 1990. Od té doby Chrudim pravidelně navštěvuje, nejprve s rodiči, po jejich smrti již sám. Je aktivní v připomínání zdejší židovské komunity, účastní se všech pietních akcí s tím spojených a podporuje je. Jako profesionální fotograf šíří dobré jméno města v zahraničí, kde sdílí na sociálních sítích fotografie ze svých četných návštěv Chrudimi a díky jeho mezinárodnímu dosahu se dostávají krásy města do širokého povědomí,“ prohlásil na zasedání zastupitelstva chrudimský starosta František Pilný.

Předání proběhlo v pátek

Udělení čestného občanství Johnu Salusovi bylo hlavním důvodem svolání pondělní schůze zastupitelů Chrudimě, a ti pro něj svorně zvedli ruku. Stvrdili tak potřebu symbolického gesta nejen k rodině Salusově, která hrála významnou úlohu v historii města, ale také k židovské komunitě jako celku, která byla nacisty vyvražděna.

Pozvání na tuto akci mimo jiné přijali kanadská velvyslankyně J. E. Ayesha Patricia Rekhi, zástupce z izraelské ambasády, zemský rabín Karol E. Sidon, ředitel Památníku Terezín, předseda Pražské židovské obce a zástupci z Nadačního fondu obětem holocaustu. Ti poté položili květiny k pomníku chrudimským obětem holocaustu na židovském hřbitově ve Václavské ulici.

close John Salus jako profesionální fotograf šíří věhlas města Chrudim po celém světě. info Zdroj: Karel Dvořák zoom_in John Salus jako profesionální fotograf šíří věhlas města Chrudim po celém světě.

John Salus je její jediný přímý potomek ze sedmi přeživších chrudimských Židů. Symbolicky tak město vyznamená ty, které nacisté plánovali vymazat z jeho paměti – i proto transport odjížděl ráno za tmy, aby pokud možno nikdo ani nevěděl, kdy a jak zmizeli. John Salus se stane 1. prvním čestným občanem města pocházejícím z chrudimské židovské rodiny na památku všech osmdesáti zavražděných. Udělení čestného občanství se uskutečnilo v pátek 2. prosince od 10 hodin v Divadle Karla Pippicha v Chrudimi, a to v rámci komponovaného programu u příležitosti 80 let od deportace chrudimských Židů. Šlo o akci s mezinárodním přesahem.

Studenti Gymnázia Josefa Ressela připravili program, v němž představili osudy tří studentů chrudimského gymnázia, kteří byli holocaustem postiženi. Při multimediální prezentaci přiblížili jejich osudy.

„Uměleckou část programu připravila Základní umělecká škola v Chrudimi ve spolupráci s izraelským projektem When Memory Meets Art. Pěvecký sbor za doprovodu komorního orchestru interpretoval české básně, které napsaly děti vězněné v Terezíně. Tyto básně zhudebnil a na jejich nastudování se podílel izraelský hudební skladatel Effi Shoshani, který je osobně doprovodil na klavír. Moderování programu se ujal herec pražského divadla Studio Ypsilon Petr Vacek,“ řekla mluvčí chrudimské radnice Sylva Drašnarová.