Jednoznačně to potvrzují výsledky posledních voleb. Radost z toho má také Jan Veleba, prezident Agrární komory ČR a nezávislý kandidát do senátu, který vyhrál v prvním kole senátních voleb na Chrudimsku.

Co vás potěšilo v těchto dnech?

„Oba jsme se v prvním kole senátních voleb s viceprezidentem Agrární komory Jindřichem Šnejdrlou (kandiduje na Vsetínsku) dostali do úzkého výběru kandidátů do senátu. Mám radost, že lidé vnímají agrární komoru jako důvěryhodnou organizaci, jíž jde skutečně o rozvoj podnikání v oboru, ale i o celkový posun venkova k lepšímu. S tím úzce nesporně souvisí i nový pohled na Františka Čubu, bývalého předsedu Agrokomplexu Slušovice, který byl neprávem po roce 1990 zatracován a po létech se dostává na žádost spoluobčanů do samosprávy Zlínského kraje jako zastupitel. Je to pro něj jistě určitá satisfakce a pro ty, co jej dobře poznali z jeho práce i povzbuzení, že pracovití lidé s konstruktivním myšlením, co v mnohém předběhli svou dobu, znovu dostávají šanci pozvednout naši společnost."

Voliči určitě ocenili, že ani jeden z vás není pouhý politik, úředník, který řídí a slibuje vše jen z kanceláře…

„Všichni tři jsme ze všech sil a podle svého nejlepšího smýšlení a nabytých zkušeností pracovali ve velkých provozech jako řídící pracovníci. Podnikání jsme zažili na vlastní kůži. Známe z praxe co je to denně starat se o „svou firmu", o „své lidi" a zajišťovat dobrý chod tohoto soukolí. Nikdo z nás není takový ten rádce od stolu s papírovými sliby, jak co udělat, aniž za tím vším stojí reálné možnosti. Chceme, aby naše děti neodcházely za lepším výdělkem do zahraničí, ale podnikaly doma a měly pro to vytvořené i ty nejlepší podmínky. Ty zatím občas tak zvaně skřípou po stránce legislativy a právě ji může ovlivnit nejen člověk s právnickým vzděláním, ale i ten, kdo na vlastní kůži zažívá co je to nepřekročitelnost litery, ne zrovna nejlépe nastaveného zákona, či jeho novely. Chceme to změnit, o to nám jde především v těchto volbách."

(bn)