Po zvolení Dominika Duky arcibiskupem pražským, místní diecézi spravoval administrátor diecéze Josef Kajnek, který měl na starosti především chod diecéze, větší rozhodnutí musí učinit až nový biskup. Dále v diecézi žije a působí arcibiskup Karel Otčenášek, který je emeritní biskup královéhradecký (biskup ve výslužbě).

Jan Vokál působí od roku 1991 na Sekci pro obecné záležitosti Státního sekretariátu ve Vatikánu. Na místo královéhradeckého biskupa bylo loni na jaře navrženo kandidátů hned několik, kandidaturu tvořili: provinciál českých jezuitů páter František Hylmar, proděkan pražské Katolické teologické fakulty Jaroslav Brož a úředník vatikánského státního sekretariátu Jan Vokál. O působení v čele královéhradecké diecéze však údajně žádný z nich příliš velký zájem neměl.

Termín se postupně posouval

Do výběru o něco později prý zasáhl i kardinál Miloslav Vlk, který se snažil na místo biskupa v Hradci Králové prosadit generálního vikáře pražské arcidiecéze Michaela Slavíka. Ten však nebyl mezi hlavními adepty, takže šance na jeho jmenování do této funkce nebyly velké. Vyhlášení jména nového biskupa se očekávalo už loni na podzim, termín se však postupně posouval. Podle některých informací se měl královéhradeckým biskupem stát jezuita Hylmar. Ten to prý ale už v loňském roce odmítl, a když letos při druhém rozhodování padla volba znovu na něj, údajně odmítnutí zopakoval. Za takových okolností se už třetí nabídka nedává.

Některé informační zdroje z církevního prostředí také mluvily o tom, že jmenování údajně přijal proděkan Brož. Tato informace se ale nepotvrdila.

Pokud by se jmenování nepodařilo, musel by se celý výběr kandidátů uskutečnit znova, a jmenování by se tak oddálilo o další dva až tři měsíce. V církevních kruzích se v takovém případě předpokládalo, že by se na řadu dostali mladší duchovní. Kromě pražského generálního vikáře Slavíka se v této souvislosti uvažovalo také o litoměřickém generálním vikáři Stanislavu Přibylovi. Nakonec ale kandidaturu přijal Jan Vokál a úřadu se ujme hned po skončení svých povinností ve Vatikánu.

Vokál se může pyšnit titulem Monseigneur

Jan Vokál se stejně jako jeho předchůdce Dominik Duka může pyšnit titulem Monseigneur, který se v katolické církvi od roku 1968 uděluje kněžím, kteří jsou nositeli čestných uznání. Automaticky je udělován úředníkům Římské kurie označovaným jako apoštolští protonotáři, kteří ho získávají po dobu své funkce. Titul také získávají biskupové, arcibiskupové a po dobu funkce ho vlastní i generální vikáři.

Před rokem 1968 náležel v katolické církvi titul nositelům více druhů čestných titulů. Striktně vzato může nositel některého z titulů užívat titul pouze po dobu pontifikátu papeže, který mu titul udělil, bývá však zvykem, že nově zvolený papež tituly, které udělili jeho předchůdci, jejich držitelům ponechá.

Biskup královéhradecký Jan Vokál
Narodil se 25. září 1958 v Hlinsku. V roce 1983 absolvoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze, obor technická kybernetika, v témže roce emigroval do Říma, kde nastoupil do Papežské koleje Nepomucenum a studoval filozofii a teologii na Papežské Lateránské univerzitě. Je držitelem diplomu Kongregace pro bohoslužbu a svátosti . Hovoří anglicky a italsky, pasivně umí německy, polsky a rusky.

Církevní dráha: V roce 1988 byl vysvěcen na jáhna, pokračoval roční jáhenskou praxí ve farnosti svatého Dominika a na Univerzitě svatého Tomáše v USA. Na kněze byl vysvěcen papežem Janem Pavlem II. v květnu 1989 v bazilice svatého Petra ve Vatikánu. V letech 1989–90 sloužil jako farní vikář v USA. Od října 1991 nastoupil do služeb státního sekretariátu ve Vatikánu, kde pracuje dodnes. V letech 1992–2005 byl osobním sekretářem kardinála Corrada Bafileho. Roku 2005 ho papež Benedikt XVI. jmenoval koadjutorem kanovnické kapituly při papežské bazilice Panny Marie větší v Římě, kde dosud vykonává kněžskou službu. Tehdy ho určitě nenapadlo, že se do své vlasti vrátí jako biskup královéhradecký.

Jak šel čas v královéhradecké diecézi

Královéhradecká diecéze vznikla r. 1664 založením zdejšího biskupství.

Rozloha diecéze je 11 650 kilometrů čtverečních. Hranice diecéze se mírně liší od hranic bývalého východočeského kraje. Počet obyvatel diecéze je 1,26 milionu, z toho se při sčítání v roce 2001 přihlásilo ke katolické církvi asi 307 tisíc lidí, odhad počtu katolicky pokřtěných je 450 tisíc.

Diecéze je správně členěna do 14 vikariátů. Každý vikariát zastupuje kněz, který má funkci vikáře . Je prostředníkem mezi duchovními správci jednotlivých farností a biskupstvím.

Každý vikariát tvoří několik farností, celkem je jich v diecézi 265. Farnost může být buď zřízena v rámci jedné obce či její části, nebo může být tvořena několika obcemi dohromady

1.Matouš Ferdinand Sobek z Bilenberka, (Řád svatého Benedikta)
1664 - 1668 – jmenován arcibiskupem pražským
 2. Jan Bedřich z Valdštejna
1673 - 1675 – jmenován arcibiskupem pražským
 3. Jan František Kryštof z Talmberka
1676 - † 1698
 4. Bohumír Kapoun, svobodný pán ze Svojkova
1699 – † 1701
 5. Tobiáš Jan Becker
1702 - † 1710
 6. Jan Adam hrabě Vratislav z Mitrovic
1711 - † 1721
 7. Václav František Karel, svobodný pán z Košína
1721 – † 1731
 8. Mořic Adolf Karel, vévoda Saský
1732 - 1733; jmenován biskupem litoměřickým
 9. Jan Josef hrabě Vratislav z Mitrovic
1733 – † 1753
 10. Antonín Petr hrabě Příchovský, svobodný pán z Příchovic
1753 - 1763; jmenován arcibiskupem pražským
 11. Heřman Hanibal hrabě z Blümegen
1764 - † 1774
12. Jan Ondřej Kaiser, rytíř z Kaisern
1775 – † 1776
 13. Josef Adam hrabě Arco
1776 - 1780; jmenován biskupem sekovským
 14. Jan Leopold Hay
1780 – † 1794
15. Maria Tadeáš hrabě z Trautmannsdorfu
1795 - 1811; jmenován arcibiskupem olomouckým
 16. Alois Josef hrabě Kolovrat Krakovský, svobodný pán z Újezda
1815 - 1830; jmenován arcibiskupem pražským
17. Karel Boromejský Hanl z Kirchtreu
1832 - † 1874
 18. Josef Jan Hais
1875 - † 1892
19. Edvard Jan Brynych
1893 - † 1902
20. Josef Doubrava
1903 - †1921
 21. Karel Kašpar
1921 - 1931; jmenován arcibiskupem pražským
22. Mořic Pícha
1931 - † 1956
 23. Karel Otčenášek
1989 - 1998; emeritní biskup - osobní arcibiskup
 24. Dominik Jaroslav Duka, (občanským jménem Jaroslav Duka)
1998 - 2010; jmenován arcibiskupem pražským
 25. Jan Vokál
2011 ­ ?