Od takových spekulací se pořadatelé ostře distancují. „Chceme upozornit na problém s drogami, které v dnešní době užívá spousta mladých lidí. Dalším důvodem konání akce je připomínka 39. výroční vpádu vojsk bývalé Varšavské smlouvy na území bývalého Československa. Vyjadřujeme tak odporu ke komunismu, který v naší zemi stále nabývá na síle,“ vysvětlil hlavní pořadatel janderovské akce Martin Ježek. Asi dvě stovky lidí si na hřišti zahrály fotbal, házelo se kladivem a siláci bojovali v klasické „páce“. K rvačkám, opileckým excesům nebo jiným problémům podle Martina Ježka nedošlo.

Organizátoři janderovské akce „Sportem proti drogám, hudbou proti komunismu upozornili sobotním sportovním dnem na přibývání počtu lidí užívajících drogy i těch, kteří sympatizují skomunismem. Návštěvníkům hned u vchodu rozdávali letáky, na nichž byl přehled o hlášených případech protiprávního jednání okupačních vojsk vČeskoslovensku od 21. srpna do 17. prosince roku 1968. VČSSR bylo usmrceno 53 lidí střelnou zbraní, 38 dopravními prostředky a tři lidé zemřeli po jiné příčině související sokupací. Ve statistice jsou počty zraněných lidí, obětí násilného jednání, pohlavního zneužívání nebo dopravních nehod. „Lidé by na tu dobu neměli zapomenout,“ tvrdí organizátor sobotní akce Martin Ježek.