Jako každý rok nastane za pár týdnů čas jarních prázdnin. Dny volna, na které se děti těší již od rozdání pololetního vysvědčení. Každé podobné období, však také kromě dětské radosti, přináší více starostí a to zejména pro rodiče. Nejen pro ně tu máme několik zajímavých rad, jak se na dny volna lépe připravit. Vždyť být připraven na cokoliv, může někdy znamenat záchranu lidského života.

A i když většina velkých i malých následující rady bezpečného chování zná, určitě se na nás za jejich zopakovaní nebude nikdo zlobit.

Cestování

Asi každý z nás má o strávení svého volného času jinou představu. Jak jinak trávit čas v zimě než aktivně na horách. Lednové počasí, které nám v těchto dnech přináší stále nové přívaly sněhu, se zřejmě dle dlouhodobé předpověď jen tak nezmění.

V zimním období vznikají díky nepřízni počasí krizové situace i v silničním provozu. Nezřídka se stává, že husté sněžení, námrazy, spadlé stromy či závěje zablokují dopravu na dlouhou dobu. Občas i na několik hodin nebo na celou noc. Je důležité, abychom všichni my řidiči s tímto rizikem počítali a abychom byli připraveni takovým situacím čelit. Je přirozené, že příprava na krizové situace tohoto druhu je nejdůležitější při cestách do horských a podhorských oblastí, občas se však kalamity nevyhnou ani nižším polohám.

Byli bychom rádi, kdybyste se zamysleli nad následujícím doporučením:

 • * Po celou zimu s sebou vozte „zimní výbavu“ – zkrácenou lopatu nebo hrablo na sníh, sněhové řetězy odpovídajícího rozměru, pro jejich montáž ve vlhkém a chladném prostředí vhodné prstové rukavice, propojovací startovací kabely. Můžete s sebou vozit i 3 až 5 litrů písku, např. v plastovém obalu od nemrznoucí směsi do ostřikovačů. Sněhové řetězy se naučte nasazovat ještě před zimou, jejich montáž si předem dostatečně nacvičte. Zvládnete to již bez nutnosti číst návod k použití a přemýšlet o způsobu a postupu montáže.
 • * Před delšími cestami a zejména před všemi případy plánovaného užití dálnice sledujte předpověď počasí. V případě velmi nepříznivé předpovědi raději upravte své plány tak, abyste sebe či spolucestující nevystavovali zbytečnému riziku.
 • * Na delší cestu a na všechny cesty po dálnici si připravujte a berte s sebou léky, které pravidelně užíváte nebo které užívá někdo z vašich spolucestujících. Dále provozuschopný a nabitý mobilní telefon, nápoje příp. i potraviny. Mějte ve voze cestovní autonabíječku pro svůj mobilní telefon.
 • * V případě nepříznivé předpovědi počasí nepodnikejte cesty s malými dětmi a odložte cestu také v případě, že by případné dlouhodobější uvíznutí v kalamitě mohlo být rizikové z hlediska zdravotního stavu kteréhokoliv z cestujících (např. při onemocnění cukrovkou apod.).
 • * Po celé zimní období používejte zimní pneumatiky s dostatečně hlubokým vzorkem. Dbejte o technický stav vozidla. Zejména věnujte pozornost stavu akumulátoru. Uvědomte si, že v zimním období je pro vaše vozidlo jeho spolehlivá funkce a dostatečná kapacita velmi důležitá. Udržujte také dostatečnou zásobu nemrznoucí náplně ostřikovačů a na delší cesty vyjíždějte s plnou nádrží pohonných hmot.
 • * Při cestě v nepříznivém počasí mějte zapnuté autorádio a poslouchejte stanici, která podává pravidelné informace o dopravní situaci na komunikacích.
 • * Pokud uvíznete v kalamitě, vynasnažte se zachovat na komunikaci prostor pro průjezd vozidel záchranných složek (u dálnice a jiných komunikací s více jízdními pruhy je to dokonce zákonná povinnost). Zachovávejte klid, buďte trpělivý a spolupracujte dle potřeby a dle pokynů záchranných složek a správce komunikace.
Pokud jste v tísni, nebojte se požádat o pomoc na těchto linkách

158 – POLICIE
(Policie ČR - PČR)

155 - ZÁCHRANKA
(Zdravotnická záchranná služba - ZZS)

150 - HASIČI
(Hasičský záchranný sbor - HZS)

156 - MĚSTSKÁ POLICIE
112 - TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ
- jednotné evropské číslo tísňového volání - SOS
- k oznámení jakékoliv mimořádné události

A to nejdůležitější na závěr. Pokud budete cestovat s dětmi, nikdy nezapomeňte na to, že děti musí být přepravovány v dobře upevněné dětské autosedačce!.


Zimní radovánky

Dodržováním lyžařského desatera, předejdete zbytečným úrazům.

 • * Ohled na ostatní lyžaře - každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval nebo nepoškozoval někoho jiného.
 • * Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy - každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit s přiměřeným odstupem a s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí přizpůsobit svému umění, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům jakož i hustotě provozu.
 • * Volba jízdní stopy - lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak, aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.
 • * Předjíždění - předjíždět se může ze shora nebo zespoda, zprava nebo zleva, ale vždy jen s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro všechny jeho pohyby dostatek prostoru.
 • * Vjíždění a rozjíždění - každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.
 • * Zastavení - každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.
 • * Stoupání a sestup - lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.
 • * Respektování značek - každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.
 • * Chování při úrazech - při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první pomoc.
 • * Povinnost prokázání se - každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.
 • …a na závěr

  Bezpečné chování dětí

  Dětská radost z pohybu s sebou často přináší také dětskou nepozornost, bezprostřednost a důvěřivost, která může vést k tomu, že se dítě lehce stane středem pozornosti nevhodných osob či zranění.
  Z tohoto důvodu byste měli se svými dětmi hovořit o tom, aby například:

  • * nenosily viditelně klíče od bytu
  • * vždy řádně uzamkly při odchodu z bytu či domu dveře a v případě návratu domů nevstupovaly do výtahu s cizími lidmi
  • * v situacích, kdy jsou samy doma, věděly, že nesmí nikomu otvírat a do telefonu říkat, kdy se rodiče vrátí domů
  • * před každým odchodem z domu sdělovaly, kam jdou a s kým a v době vaší nepřítomnosti zanechaly alespoň vzkaz. Vysvětlete jim, z jakého důvodu vám to mají sdělovat, že jim tím nechcete „svazovat ruce“, ale je to důležité pro jejich bezpečnost.
  • * na ulici a při hře venku si nic nebraly od cizích lidí a s neznámými lidmi nikam nechodily
  • * v případech, že se setkají s člověkem, který je, nebo jejich kamarády, na ulici obtěžuje nebo jim ubližuje, věděly, že je nutné to neprodleně oznámit rodičům, ve škole nebo na policii

  Sníh, led a mráz ve spojení s větším množstvím volného času bývá častou příčinou zbytečných úrazů. Děti by měly znát, kde si smějí hrát, kde mohou sáňkovat, bobovat. Měly by vědět, že všechny zimní sporty je nejvhodnější provozovat na místech k tomu určených. Ať už se jedná o bruslení na volně tekoucích řekách či rybnících, nebo o sáňkování z kopce u silnice. Je dobré upozornit na to, že i při obyčejném koulování můžeme někoho ošklivě zranit.
  Zejména když k tomu použijeme zmrzlý sníh nebo kusy ledu.

  Po všech těchto radách byste se měli přesvědčit, zda děti znají důležitá telefonní čísla (150, 155, 156, 158, 112), kterými sobě či druhým mohou přivolat pomoc v případě nouze.

  V souvislosti s těmito telefonními čísly bychom vás chtěli požádat o vysvětlení a zdůraznění nevhodnosti jejich zneužívání a možných důsledků.

  I přesto, že jsme zde uvedli jen pár základních informací a rad, a ne každý zde na svoji otázku nalezne odpověď, věříme, že podobné články mohou pomoci. I kdyby díky němu bylo jen o jednoho zraněného člověka méně, budou mít naše předchozí doporučení smysl. Vždyť ne nadarmo se říká
  „Opakování je matka moudrosti“.

  pprap. Markéta MIKEŠOVÁ, tisková mluvčí