Jen pár kilometrů proti proudu, u Janderova, je možné pozorovat skorce vodního. Šikovný plavec a zdatný potápěč tu mizí na dlouho pod hladinu, aby si u dna sesbíral larvy chrostíků, jepic, pošvatek a jiného hmyzu. Občas lze v Chrudimi zahlédnout i velké tělo zeleně zbarveného datla s červenou čepičkou žluny zelené.

Unikátní výskyt

„Výskyt těchto ptačích druhů vypovídá o dobrém stavu zdejšího životního prostředí. Například skorec vodní má značné požadavky na čistotu vody a okolního prostředí a zatím nikdy nebyl tak blízko u Chrudimě pozorován. A výskyt ledňáčka v centru více než dvacetitisícového města je zcela unikátní,“ vysvětluje ochránce přírody Tibor Schwarz, jenž se v pátek vypravil spolu s 25 studenty chrudimské zemědělské školy na předjarní ornitologické pozorování. Studenti při něm zaznamenali rovněž hrdličku zahradní, sýkoru koňadru, sýkoru modřinku, mlynaříka dlouhoocasého, kosa černého, vrabce domácího a další ptáky.

Jaro na dosah

Ochránce přírody Václav Cibulka pozoroval i morčáka, což je kachnovitý pták. „Probouzejí se také rostliny. V březnu budeme pozorovat dymnivku dutou, sasanku hajní, prvosenku vyšší i jarní, zápalici žluťuchovitou a jiné. Jaro už se hlásí o slovo,“ uzavírá Tibor Schwarz.