Lidé z Javorného proti výstavbě stanice protestují, obávají se zápachu, hlučnosti agregátu a hlavně zvýšení dopravní zátěže. Investor výstavby, zemědělská společnost z Javorného, si k zasedání zastupitelstva přizval odborníky, projektanty nebo vedoucího nasavrcké Správy Chráněné krajinné oblasti Železné hory Františka Bártu.

„Mohu se vyjádřit pouze z hlediska ochrany přírody. Ze zákona není možné z naší strany mít k výstavbě námitky,“ uvedl Bárta k nelibosti Javorenských.
Ti, jak se shodli, by uvítali nestranný posudek, který by zaručil, že stanice nebude ekologickou přítěží a nesníží cenu jejich nemovitostí. Investor i projektanti prohlásili, že se budou k záměru vyjadřovat všemožné instituce, které nemohou případně pochybný projekt schválit.

Starosta se obává nespásaných luk

Zastupitelé se po poměrně ostré výměně názorů jednotlivě k záměru vyjádřili.

Až na Věru Kloučkovou byli všichni pro, někteří argumentovali svým kladným vztahem k zemědělství, jiní zdůrazňovali zachování nebo zvýšení zaměstnanosti.

Úsměvný byl názor jedné zastupitelky, která s naprosto vážnou tváří prohlásila, že je jí milejší zpracování hovězí kejdy na elektřinu než třeba skladování jaderného odpadu. „Ti lidé u Temelína nebo Dukovan jsou přece chudáci,“ zdůraznila.

Starosta Horního Bradla Karel Linhart svůj důvod ke zvednutí ruky vysvětlil tím, že se nemůže dívat na zarostlé louky v krajině, které nikdo nespásá. Díky bioplynové stanici bude potřeba více krav a více pastvy, případně i více zaměstnanců.

Projektanti i investor občanům slíbili, že bioplynová stanice nebude vydávat větší zápach, než nyní vychází ze zemědělského střediska. Zdůraznili, že se nebude v zařízení pálit žádný kafilerní odpad či kostní moučka. „Na tuto surovinu by zařízení ani nefungovalo,“ řekl jeden z nich.

Kloučková odstoupila z funkce

Javorenští ani těmto tvrzením příliš nevěří, rádi proto využili nabídku starosty Linharta a navštívili obec Nové Lhotice, kde už zemědělská bioplynová stanice stojí. „Nemůžeme si pomoci, páchne,“ shodli se po návratu. a svůj názor tlumočili bradelským zastupitelům. Nepřesvědčili je a návrh hlasováním hladce prošel.

„Odstupuji z funkce zastupitelky pro dlouhodobou nespokojenost s přístupem zastupitelstva k obci Javorné,“ prohlásila ve středu Kloučková.

"V tuto chvíli já jinak jednat nemohu. Jak mám hájit zájmy občanů, když sám starosta a obecní zastupitelstvo nemá zájem pomoci? Co se týče lesů Javorného, ukázalo se, jak je historie důležitá, přesto, že v Horním Bradle nechtěl nikdo o historii ani slyšet.

Katastrální úřad to svým rozhodnutím potvrdil. Obávám se však, že to včerejší (úterní - pozn. redakce) rozhodnutí o bioplynové stanici ovlivnilo.

Patříme stále jako osada pod Horní Bradlo, Horní Bradlo o nás rozhoduje, ale lesy Javorného, které byly hlavní překážkou v přechodu Javorného zpět pod Krásné, už patří Krásnému.

Ukázalo se celkem jasně, že majetek je pro zastupitele Horního Bradla opravdu důležitější než občané. A navíc v Javorném, kde jim v poslední době "komplikujeme život". Obecní úřad nejenže nebral v potaz názor občanů Javorného, ale bez jakýchkoli připomínek souhlasil s postavením bioplynové stanice v Javorném. Dočetli jsme se o mnoha případech, kdy byla stavba bioplynové stanice zamítnuta právě proto, že občané žijící v okolí její stavbu odmítli. Jinde bere obecní úřad názor občanů, v Javorném však ne," připojila ke své rezignaci Věra Kloučková.

Ona a její sousedi před nedávnem znovu projevili touhu připojit se k obci Krásné, kam v minulosti jejich osada patřila.

Souhlas zastupitelstva ale nedostali.

Starosta Horního Bradla Karel Linhart tehdy prohlásil, že nebude s ohledem na příští generace trhat majetek obce. V něm má totiž Javorné slušnou „sumu“ v podobě devětadvaceti hektarů lesů, které původně patřily obci Krásné.

„Přestože všichni občané Javorného včetně chalupářů projevili přání vrátit se ke Krásnému, nebylo jim to umožněno. Na upřednostňování majetku před vůli občanů jsme prostě zareagovat museli,“ řekl starosta Krásného Jaroslav Kučera.

Potvrdil tak informaci, kterou se podařilo Chrudimskému deníku získat: Víc než polovina javorenských lesů je nově zapsána na listu vlastnictví obce Krásné!

„Přišlo se zkrátka na to, že majetek v minulosti nebyl převeden podle práva. Katastrální úřad tuto chybu odstranil a sedmnáct hektarů našeho historického majetku máme zpátky,“ řekl Kučera.

Hornímu Bradlu ještě zbylo dvanáct hektarů javorenských lesů, které mu darovalo Krásné před pouhými třemi roky. Zda převede tento majetek i s osadou nespokojených lidí původnímu majiteli, se v tuto chvíli nejeví jako reálné. „Obávám se, že rozhodnutí o bioplynové stanici ovlivnil převod našich lesů na Krásné,“ míní odstupující zastupitelka Kloučková.

Starosta Horního Bradla Karel Linhart toto tvrzení odmítá. „Rozhodně nelze tyto záležitosti spojovat,“ uvedl rezolutně.

O převodu lesů na obec Krásné ví. „Musím si vše prostudovat a navštívit katastrální úřad,“ dodal.