Místní říkají, že nový chodník není potřeba. Stačí prý ten, který už dnes vede souběžně podél bytovky.

„Tyhle javory jsme sázeli svépomocí při dostavbě našeho domu před nějakými třiceti pěti lety,“ říká předseda společenství vlastníků č. p. 753 a 754 Slavomír Kutílek, který zároveň řídí petiční akci. „Pokud o ně přijdeme, budeme bydlet přímo na silnici, odděleni od projíždějících aut betonovou zdí,“ dodává.

„Podepsala jsem se pod petici také. Bydlím kousek odsud a kácení zeleně by mi taky vadilo,“ říká Miluše Nováková z blízkého rodinného domu.

Pod peticí se nakonec objevilo přes 150 lidí. „Projednáme ji, i když je zajímavé, že přes 70 podpisů patří lidem, kteří ve Slatiňanech ani nežijí,“ sdělil starosta města Ivan Jeník. Vysvětluje také, že i když obyvatelé zmíněného domu nabádají k využívání chodníku pod svými okny, lidé ze sousední bytovky si naopak právě takové řešení nepřejí. Jiná možnosti prý nejsou. „Vzduchem chodník vést neumíme a na druhé straně Švermovy ulice je v zemi plno inženýrských sítí,“ upozorňuje Ivan Jeník. Není tak podle něj vyloučeno, že navzdory zahájené projektové přípravě na stavbu nového chodníku nakonec vůbec nedojde.