„Provoz těchto objektů byl roztříštěný a řešený velmi nekoncepčně, tak jsme hledali cestu, jak jejich řízení zjednodušit a zastřešit," vysvětluje starosta Josef Kozel důvod vzniku organizace Spokul HM, která začne fungovat od 1. března následujícího roku.

Heřmanoměstečtí radní vybrali za jejího ředitele stávajícího vedoucího městského kina Dalimila Nevečeřala. „Už 20 let pro město pracuje a jeho schopnosti jsou nezpochybnitelné," doplňuje starosta.

Nového ředitele čeká těžký úkol, který by se dal shrnout jedním souvětím využít v maximálně míře prostory, které bude mít na starosti, a pořádat v nich tolik zajímavých sportovních a kulturních akcí, aby přilákaly co nejvíce lidí.

„Neplánuji revoluci ze dne na den, ale budu postupně zjišťovat, jak v každém objektu zefektivnit provoz z hlediska využitelnosti i provozních nákladů. Bude třeba se zorientovat v tom, kde se dá víc ušetřit a víc vydělat," říká Dalimil Nevečeřal.

Jako příklad uvádí sportovní halu, která prodělává zhruba milion a půl korun ročně. Ředitel tedy bude hledat cesty, jak osekat zbytečné náklady a zároveň do haly opět pozvat velké turnaje a soustřední, byť je konkurence okolních měst velmi vysoká.