"Přestože si v roce 2022 připomeneme již 80. výročí od vyhlazení Lidic, dodnes neexistuje seznam lidických obětí, ať v knihách, institucích, dokumentech, který by byl správně. Chybně jsou jména, data narození, místa narození, údaje o úmrtích," uvádí Jarmila Doležalová starší, která je majitelkou nakladatelství RONADO. To se už několik posledních let pokouší sehnat finanční podporu pro dokončení výpravné publikace o Lidicích, na kterém začalo pracovat v roce 2003. Na webové stránce donio.cz/lidice je projekt představen veřejnosti, která může vydání knihy Osud jménem Lidice finančně podpořit.

Jarmila Doležalová st. vydává ve svém nakladatelství s pomocí svých dětí publikace především přibližující osud Ležáků. Doposud největším knižním počinem je vydání celobarevné výpravné publikace Osud jménem Ležáky, nominované v roce 2017 Magnesií Literou na vydavatelský počin roku. Na knize pracovali třináct let.

Za Doležalovými nejsou jen knihy, ale také filmy, například nejnovější dokumentární film Místa ticha měl v ČT premiéru v červnu roku 2020. Přednášela v Londýně, Vídni a mnoha dalších místech. Z dalších filmů je dobré zmínit i Cesty dětí, Ležáky (ti druzí mrtví) a připravovaný celovečerní dokument Smrt na Zámečku.

Publikace Osud jménem Ležáky podrobně mapuje ležáckou tragédii z hlediska osudů tehdejších obyvatel.Publikace Osud jménem Ležáky podrobně mapuje ležáckou tragédii z hlediska osudů tehdejších obyvatel.Zdroj: nakladatelství RONADOJarmila Doležalová st. vydává ve svém nakladatelství s pomocí svých dětí publikace především přibližující osud Ležáků. Doposud největším knižním počinem je vydání celobarevné výpravné publikace Osud jménem Ležáky, nominované v roce 2017 Magnesií Literou na vydavatelský počin roku. Na knize pracovali třináct let. Kniha je rozdělena do pěti kapitol. Zobrazuje nejen osudy ležáckých dětí po jejich odvlečení, ale připomíná také životy lidí spojených odbojovou činností či rodinnými vztahy. Publikace je doplněna o dobové fotografie, které dotvářejí nedílnou součást tohoto osobního příběhu. Mohla vyjít jen za pomoci mnoha sponzorů. Popravčí protokoly jsou v knize reprodukovány takovým způsobem, aby měl čtenář pocit, že má v ruce originál exekučních protokolů. Tomu také odpovídal výběr papíru, který proto není křídový, ale podobný tomu, na jaký byly protokoly napsány strojem.

Na plánované nové knize Osud jménem Lidice dlouhodobě s Jarmilou Doležalovou spolupracuje badatel Peter Rusnák. Po desetiletí se zabývá nejen otázkou Lidic. Pomáhal na svět vzniku patnácti publikací.

Součástí knihy bude obrazová příloha ze sbírky Jaroslava Čvančary, našeho předního odborníka na protektorátní tematiku a autora řady výpravných celobarevných publikací.