„Obdrželi jsme písemné stanovisko, které je akceptovatelné pro ministerstvo kultury a pro následnou administraci směřující k výkupu pozemků," uvedla.

Stát v minulosti nabízel za pozemky podle znaleckého posudku asi milion korun, majitelka požadovala zhruba desetkrát tolik. Jaká by měla být konečná dohodnutá částka a kdy by se mohla podepsat smlouva, není zatím jasné. „Více sdělit nemohu vzhledem k probíhajícím jednáním, která by neměla být narušena," uvedla Markusová.

V péči státu

Pietní území Ležáky bylo prohlášeno za národní kulturní památku 16. června 1999. Pozemky se vrátily do soukromých rukou při restitucích v první polovině 90. let. Stát za ně nikdy nájemné neplatil. Majitelce před několika lety nájemní smlouvu nabízel, odmítla ji ale a trvala na prodeji.

Památník Lidice dlouhá léta na své náklady udržoval celý areál i na cizích pozemcích, které tvoří asi polovinu pietního území. V roce 2012 však majitelka na své území zakázala přístup, ministerstvo kultury proto v roce 2013 rozhodlo, že o soukromé pozemky se stát starat nebude. Před konáním pietního aktu však nakonec ministerstvo ustoupilo a nařídilo uvést území znovu do pořádku.

Stát také uvažoval o možném vyvlastnění soukromých pozemků, neboť majitelka neplní povinnost zajistit péči o národní kulturní památku. Cenu by pak mohlo určit soudní rozhodnutí v případě vyvlastňovacího procesu.