Chrudimští radní posílají do nadcházejícího zasedání zastupitelstva materiál s doporučujícím stanoviskem na realizaci a financování celkem jedenácti akcí, jež mají napomoci lepšímu hospodaření s energiemi.

Podle chrudimského starosty Petra Řezníčka město dlouhodobě usiluje o dodržování zásad dobrého hospodaření a snižování energetické náročnosti. „Díky nedávné účasti na konferenci k úsporám v energetice jsem si ověřil, že jsme v této oblasti oproti jiným obcím výrazně vepředu. Je tomu tak díky uvažování v delším časovém horizontu a koncepční práci, kterou v souladu se zmíněnými zásadami odvádí energetický manažer,“ říká Petr Řezníček.

Většina připravovaných akcí má proběhnout v objektech základních a mateřských škol. Půjde o investice například do výměny osvětlení, on-line sledování vody, dálkové regulace topení nebo úpravy bojlerů.

Prim však hraje projekt na osazení střechy jedné z budov městského úřadu fotovoltaickou elektrárnou. Půjde o budovu č.p. 53, tedy o nižší žlutý dům, jenž stojí na nádvoří úřadu v Pardubické ulici. Jeho osazení panely má proběhnout ještě před létem. „Jde o pilotní projekt, po jehož vyhodnocení se bude město rozhodovat, zda bude fotovoltaiku využívat i na dalších objektech,“ říká místostarosta města Jan Čechlovský.

Všech jedenáct akcí by mělo být financováno z Fondu obnovy majetku města. Ten město zřídilo před dvěma lety. Fond je naplňován z prokazatelných úspor, které energetický management generuje, a také určitým podílem z výnosů prodeje nepotřebného majetku. Získané finance potom slouží výhradně k dalším investicím v oblasti reprodukce majetku, především pak udržitelné energetiky s cílem dosažení nových úspor či tvorby dodatečných příjmů města.

Plánovaná opatření jsou ve výši téměř 1,4 milionu Kč. Zastupitelstvo města Chrudim o jejich realizaci rozhodne na veřejné schůzi v pondělí 19. března.