„Někdy po roce 2022 by mělo vstoupit v platnost nařízení, podle něhož by provoz dnešní technologie už nebyl možný. Neradi bychom se pak dostali do situace, že bychom vše museli řešit na poslední chvíli, nebo že bychom byli třeba rok bez stadionu. V zastupitelstvu proto převážil názor, že rekonstrukce je potřebná,“ uvedl skutečský starosta Pavel Bezděk.

Z projektové dokumentace vyplynuly náklady na rekonstrukci ve výši 33,7 milionu korun, přičemž v této částce je zahrnuta i suma 2,2 milionu Kč na rekonstrukci mantinelů.

Skutečští zastupitelé již schválili podání žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Ta by mohla činit až 25 % z částky 31,5 milionu korun, přičemž další část do 75 % nákladů by bylo možné hradit zvýhodněnou půjčkou.

S žádostí o dotaci na mantinely se město obrátí na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.