„Byl nalezen jeden muflon, ostatní zvířata stačila utéct do bezpečí,“ řekl lesní správce Aleš Rusek. Bílí jeleni, kteří žijí v janovické oboře, před Ivanem utekli, ale časem se do jednoho vrátili. Plný počet ale dosud není u jelenů evropských. „Jde o deset až patnáct kusů. Podle stop, které zanechají při skoku do obory, ale vidíme, že si i oni nacházejí cestu zpátky,“ dodal Rusek.

Janovická obora, která slouží k chovu jelení a mufloní zvěře, má rozlohu 622 hektarů.

Lesníci zahlazují Ivanovy stopy

„Jen v lesní správě Nasavrky jsme do pěstební činnosti letos vložili 38 milionů korun,“ říká revírník Aleš Rusek

V červnu loňského roku zničila větrná kalamita Ivan v lesní správě Nasavrky 360 tisíc kubíků stromů na ploše 790 hektarů. Dnes je už v zemi náhrada v podobě 1,365 milionu kusů sazenic listnáčů a jehličnanů. Chrání je před zvěří sto třicet kilometrů oplocenek.
Zpracování vyvrácených a polámaných stromů po řádění větrné smršti trvalo do letošního jara. Teprve potom mohla začít obnova lesa.
„Jen v lesní správě Nasavrky jsme do pěstební činnosti letos vložili 38 milionů korun,“ řekl nasavrcký revírník Aleš Rusek na tiskové konferenci, kterou Lesy ČR uspořádaly v janovické oboře a jejich představitelé zde zasadili šedesátimiliontý stromek.
Na sázení stromů jsou sluhodobě nasmlouvané firmy, které shánějí pracovníky. Nechybí mezi nimi lidé evidovaní v úřadu práce nebo cizinci. „Ano, stromky do našich lesů sázeli i Vietnamci,“ přisvědčil Aleš Rusek.
Zalesněním práce nekončí. Péče o kultury na rozsáhlých plochách je vždy náročnější, než je obvyklé. Porosty s malými stromky jsou otevřeny extrémům počasí. Například pozdní mráz umí poškodit nejen narašené listnáče, ale i jehličnamy. Nepřítelem malých sazenic jsu i traviny a plevele, lesní zvěř nebo přemnožení hlodavci. „Očekáváme, že v průměru bude intenizvní péče o kultury trvat okolo pěti let od jejich založení, i déle,“ dodává Rusek. …3