V poslední době se zdá, že Slatiňany žijí usnesením zastupitelstva týkajícího se pořízení změny územního plánu, konkrétně umožnění výstavby navazující na zástavbu na severozápadě Škrovádu. Co říkáte bouřlivé reakci některých zastupitelů na přijetí tohoto usnesení?
Nechci se pouštět do polemiky o odborné stránce věci, jen pro úplnost uvedu, že pokud by pořizovatel změny územního plánu zjistil, že navrhovaná změna je v rozporu s obecně závaznými předpisy, navrhl by ji k zamítnutí, to ale neučinil. Neupírám nikomu právo na svobodný názor, ale některé reakce mi připadají až hysterické. A jiné, o kterých se jejich autor domníval, že se ke mně nedostanou, by se daly kvalifikovat jako pomluvy. Vnímám to též jako pokus o popření principu demokratického rozhodování.

Můžete zrekapitulovat, co předcházelo tomuto kroku na prosincovém zasedání? A jak reagovala veřejnost?
V říjnu roku 2008 zastupitelstvo schválilo pořízení změny územního plánu na základě podaných návrhů na pořízení změny územního plánu. V roce 2009, konkrétně od 29.dubna do 29. května, byl vyvěšen tento návrh na úřední desce i na internetu na našich stránkách k veřejnému projednání. V této době se nikdo nevyjádřil. Ani z řad občanů ani z řad nyní aktivních zastupitelů. Musím se zeptat: proč? Proč vystupují až na zasedání zastupitelstva? Je to součástí předvolební kampaně, snaha se zviditelnit? Napadá mě několik důvodů, ale ty bych raději řešil se zastupiteli přímo a ne přes tisk. Myslím si, že co si doma uvaříme, to si máme doma i sníst.

Jestli tomu dobře rozumím, tak zřejmě všichni Slatiňáci nejsou proti této změně územního plánu?
Přesně tak, navíc já mám od našich občanů přesně opačné reakce a to jsem nemusel nikoho vyhledávat. Nehledě na to, že toto usnesení bylo některými zastupiteli nepravdivě a účelově prezentováno jako výstavba ve Třešňovce; ta leží poněkud dále. Neměl jsem vůbec v úmyslu toto téma znovu otevírat a už vůbec ne přes tisk.

Nedá mi ale, abych se nevrátil ještě k jedné záležitosti. Je až zarážející, že někteří zastupitelé, kteří jsou tak vehementně proti změnám v územním plánu na jedné straně, tak na druhé by byli schopni a ochotni podpořit změnu a staví se negativně proti možné výstavbě pro seniory v severní části Slatiňan. Asi nebudou nikdy staří… Důvod je pro mě velkou neznámou. Ale respektuji, že nebyla nadpoloviční většina pro, o jeden hlas. V případě změny územního plánu ve Škrovádě bylo pro dvanáct zastupitelů a proti sedmi. Což není těsný výsledek a občany zastupuje všech 21 zastupitelů a ne jen těch sedm.