Nadace Partnerství ve čtvrtek odpoledne oznámila výsledky pokusu o rekord v sázení stromů, který se uskutečnil o státním svátku 28. října.

Obec Jenišovice reprezentovala Pardubický kraj společně s dalšími třemi účastníky a byla jediná z chrudimského okresu. Její občané se mohou pyšnit čtyřiceti sazenicemi nevšedních ovocných druhů, které budou tvořit jedlou zahradu.

A je to rekord!

Rekord padl, v naší zemi přibylo 6910 nových stromů a zásluhu na tom mají i Jenišovice, které dostanou od Nadace Partnerství čestný certifikát o uskutečnění rekordu. „Většina rekordů, které pomáháme uskutečnit, se odehrává na jednom místě. Rekord v sázení stromů je výjimečný tím, že se do něj během jednoho dne zapojilo velké množství lidí z různých míst v republice. Zároveň má také svůj význam pro ochranu přírody,“ řekla Bára Kotková z Agentury Dobrý den.

Místostarostka Jenišovic Petra Vinterová je s účastí spokojena. „Chtěli bychom touto cestou poděkovat nejen Nadaci Partnerství, ale především našim občanům, kteří se na projektu „Jedlá zahrada pro děti a dospělé” podíleli. Dále bych chtěla poděkovat Ovocným a okrasným školkám Litomyšl, které nám věnovaly první vysazený strom - jedlý kaštan,” řekla.

Jenišovičtí dostali od obce katalog vsazených rostlin. „Aby věděli, na co se mohou těšit,” usmívá se Petra Vinterová. Podle jejích slov jde především o netradiční a málo známé ovoce. Na jedlé zahradě pro děti a dospělé bylo vysazeno celkem devatenáct stromů, z toho je patnáct různých druhů. Kaštanovník setý odrůdy ”Lyon” věnovaly ješovickým občanům Ovocné a okrasné školky Litomyšl. Do země byly dále vsazeny muchovník, líska turecká, dřín obecný - odrůda”Jolico”, líska „Rotter Zellernus”, jeřáb černoplodý - odrůda”Nero”, kdouloň - odrůda”Triumph”, moruše bílá, asijská hrušeň - odrůda „Man San Gill”, hruškojeřáb - odrůda „Tatarka”, jeřáb granátový a mišpule holandská. „Z tradičních a známých jsme zasadili broskvoň a višeň. Kromě stromů bylo v den pokusu o rekord, vysazeno sto dvacet kusů ovocných keřů tvořících jedlý živý plot z dřínů a z muchovníku,” upřesnila místostarostka.

I mimo projekt

Jenišovičtí mimo projekt vysadili i staré odrůdy jabloní (Hájkova muškátová reneta, Smiřické vzácné, Kalvil červený, Coxova reneta, Krasokvět žlutý, Holovouský malináč, Boskopské červené, Jeptiška,......), hrušní( Solanka, Krvavka), třešní, švestky,, renklódy a jednu lípu. Je to celkem jednadvacet stromů. „Výsadby byly realizovány v obecních ovocných sadech a podél polních cest. V budoucnu budou tyto stromy poskytovat příjemný stín a ovoce občerství nejen pěší a cyklisty, ale i zvěř a ptáky žijící ve volné krajině. Rovněž tím podpoříme druhovou biodiverzitu a ekologickou stabilitu,” dodala Vinterová.

Katalog jedlých stromů naleznete zde.