Velké balvany na cestě, popadané stromy a zasypaná jeskyně. V Pivnické rokli (videoprohlídka ZDE) došlo koncem ledna k velkému sesuvu, jaký místní lidé nepamatují.

„Tady spadlo asi 25 metrů, zavalená je turisticky oblíbená jeskyně, která měla asi šest krát osm metrů. Bohužel ji už asi nikdy neuvidíme. Odhaduji, že je tady tak pět kubíků materiálu,“ řekl místostarosta Zderazi Jan Tměj zhruba v polovině kaňonu u draka vytesaného do pískovce. Vidět je nově vedlejší vstup do jeskyně, ten je ale akorát tak pro trpaslíky.

Turistická sezona začíná, ale v Pivnické rokli (mapa ZDE) zatím stále zůstávají natažené pásky a výstražné cedule. Pohyb v rokli je na vlastní nebezpečí. Přesto potkáváme turisty, kteří do Pivnice scházejí z horní cesty směrem od Zderazi. „Vůbec nevíme, jak to tady teď vypadá. Jsme v Pivnicích poprvé,“ přiznává parta turistů se psem.

Ilustrační foto
Pečení holubi začnou od května létat přímo do úst, rozhodl Pardubický kraj

Sesuv je patrný v několika částech rokle, místy visí vyvrácené stromy a je slyšet, jak ze skal padají kamínky a sype se písek. „Sesuv je stále patrný, visí tam stromy a čekáme na vyhodnocení situace krajským úřadem. Společně s odborníky rokli projdeme a uvidíme, k čemu přistoupíme. Chystáme další značení, abychom upozornili návštěvníky na omezení pohybu v rokli. Součástí opatření bude doporučený vstup v odpovídající obuvi. Radíme sem nechodit s holemi a lidem s horší pohyblivostí,“ vysvětlil Tměj.

Situace je však podle něho oproti konci ledna lepší, v Pivnicích je menší vlhko a tím pádem jsou svahy pevnější. Každopádně podoba rokle je nenávratně změněná. „Jedná se o největší sesuv za posledních asi sto let. Podle pamětníků tady nikdy nic takového nebylo,“ podotkl místostarosta. Jestli tu dojde k větším zásahům a úklidu popadaných stromů, není v současné době jasné.

„Zásahy jsou nemožné a také nežádoucí kvůli ochraně přírody. Těžká technika se sem nedostane, terén je špatný. Mám známého lesníka a ani ten tu práci nedoporučuje, protože je to nebezpečné. Svah může kdykoliv ujet a dojít ke zranění dělníků,“ upozornil Tměj.

Pivnická rokle

Pivnická rokle se nachází v okrese Chrudim v přírodní oblasti Toulovcovy maštale nedaleko obce Zderaz. Někdy se jí také říká český Grand Canyon. V roce 1998 byla vyhlášena za přírodní památku. Krásný kaňon ukrývá nejen skalní útvary různých tvarů, ale i chráněné živočichy a rostliny. Původ jména Pivnická rokle není znám. Existuje několik verzí, jak název vznikl. Nejpravděpodobnější je asi verze, že při průchodu roklí je cítit chladný vzduch připomínající teplotu sklepa. Méně známý název pro kaňon je Žižkovy maštale. Do unikátního 1,5 km dlouhého skalnatého kaňonu nevede žádná oficiální turistická nebo naučná stezka.

V současné době se na obhlídku Pivnické rokle chystají experti z odboru životního prostředí krajského úřadu. „Z vyhlašovací listiny ani z plánu péče o chráněné území nevyplývá, že by měla být Pivnice v režimu úplné beznávštěnosti. Přesto je třeba upozornit, že turisticky značená trasa je cíleně vedena mimo hodnotné území rokle, kde je potvrzen výskyt zvláště chráněného mloka skvrnitého. Návštěva rokle tedy je a vždy byla na vlastní nebezpečí,“ sdělil mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Nadměrné využívání rokle turisty může podle odboru životního prostředí způsobit zvýšený zákal vody v korytě potoka, rušení a možnou likvidaci larev mloka skvrnitého sešlapáváním jeho úkrytů v korytě potoka. Kvůli vysoké návštěvnosti v rokli dochází k řadě nežádoucích vlivů, lokálně k mechanickému poškozování geologických a geomorfologických útvarů. „Vidíme tam erozi půdy, sešlap vegetace a povrchových kořenů stromů, erozi skalních útvarů a skalní řícení. I z tohoto důvodu není žádoucí nějak významněji zasahovat, aby rokle byla zpřístupněna,“ doplnil Barták.

V současné době zatím nejsou v přírodní památce Pivnice plánována žádná konkrétní opatření. „Pokud po provedení obhlídky v místě bude potřeba k nějakým opatřením přistoupit, musí být koordinována s krajským úřadem. Vzhledem k tomu, že jde o přírodně významné území, budou v něm vždy podporovány především přírodní procesy. Umělé zásahy do území budou omezené na opravdu nezbytné minimum,“ uzavřel Barták.

Zdroj: Deník/ Iveta Nádvorníková