Při rekonstrukci bude krom zateplení a výměn oken a dveří vyměněna elektroinstalace, dlažby a proběhnou další stavební úpravy. Výsledkem bude revitalizace školky a snížení jejích provozních nákladů odhadem o 107 tis. Kč za rok. Sníží se i emise CO2.

„V rámci rekonstrukce chceme použít i tzv. chytrá řešení, kdy budou pro dosažení úspor a návratnost investice v budově školky realizovány rekuperační jednotky. Ty přispějí ke zlepšení klimatu ve třídách a zároveň pomohou získávat teplo z odpadního a větracího vzduchu,“ dodal starosta města Petr Řezníček.

Rekonstrukce a zateplení MŠ Víta Nejedlého bude částečně financována dotací z Operačního programu Životní prostředí, která činí necelé 3 miliony korun. Celkové náklady budou ve výši 9 milionů 975 tisíc 454 korun.