Konzumace tuků sice množstvím odpovídá doporučení odborníků, problematické jsou však jejich nekvalitní zdroje – uzeniny, paštiky či sušenky apod. Téměř polovina dětí má často také nepravidelný stravovací režim a pětina dětí si dopřává poslední jídlo až po 21. hodině večerní. Tyto výsledky vyplynuly zrozsáhlého celorepublikového průzkumu „Jak jedí české děti“, který proběhl vkvětnu letošního roku za podpory značky Rama a pod patronací Poradenského centra Výživa dětí. Unikátní průzkum proběhl vkvětnu a červnu letošního roku ve čtrnácti základních školách zcelé republiky. Za Pardubický kraj byla vybrána základní škola vulici Ležáků vHlinsku.

„Ve vyhodnocovaných jídelníčcích se objevilo mnoho extrémních hodnot, zejména co se týče množství zkonzumované energie. Nejvyšší energetický příjem dosáhl hodnoty 25 182 kJ, což mnohonásobně překračuje doporučení odborníků, nejnižší zjištěný příjem byl více než 100 x nižší“, říká odborná garantka projektu, MUDr. Alexandra Moravcová, zKliniky dětského a dorostového lékařství pražské Všeobecné faktulní nemocnice. Problém nedostatečného příjmu energie se objevil i vHlinsku. Dětem ve školním věku přitom jakékoli extrémy škodí. Probíhá u nich razantní tělesný růst a také pohlavní zrání. Nedostatečný příjem energie proto může jejich vývoj zbrzdit a navíc negativně ovlivnit imunitu. Nadměrný příjem energie si organizmus zase ukládá do zásoby – o následcích a rizicích nadváhy a obezity se hovoří stále. „Obézní děti jsou náchylnější krespiračním chorobám, mohou mít vyšší krevní tlak akloubní obtíže. Vbudoucnu jsou obézní děti více ohroženy rozvojem kardiovaskulárních onemocnění, diabetem II.typu a řadou dalších zdravotních komplikací.

Více než 500 dětí ve věku 9 a 13 let vyplňovalo po dobu pěti dnů (čtvrtek až pondělí) dotazníky týkající se nejen výživy, ale také pitného režimu a sportovních aktivit. Vrámci svých denních jídelníčků děti uváděly informace o množství zkonzumovaných potravin a o svém stravovacím režimu - vjakou denní dobu jedí ajaké dělají pauzy mezi jednotlivými jídly. Vyplněné jídelníčky byly poté zadány do programu e-kalkulačka (www.e-kalkulacka.cz), pomocí kterého bylo zjištěno zastoupení jednotlivých živin (cukrů, tuků, bílkovin) a energie vjejich stravě. Výsledky průzkumu vyhodnotili odborníci na dětskou výživu – dětská obezitoložka a nutriční terapeutky. Na základě zjištěných výsledků byli rodiče a učitelé dětí zapojených do průzkumu upozorněni na nejčastější chyby. Zároveň jim byla vypracována doporučení, jak mohou stravovací návyky dětí měnit klepšímu a jak jim být dobrým příkladem.

„Rozbor dotazníků nás bohužel opět utvrdil v tom, že stravovací zvyklosti dětí mají i přes stále opakovaná doporučení odborníků ke zdravé výživě dost daleko“, říká Jitka Tomešová, nutriční terapeutka Poradenského centra Výživa dětí. Podle Tomešové je zásadním prohřeškem nepravidelnost vpříjmu potravy, která se objevila ve více než pětině celkem vyplněných denních jídelníčků.„Vpřípadě sedmáků byla nepravidelnost zaznamenána asi ve třetině denních jídelníčků, u třeťáků byla nepravidelnost ve stravě zaznamenána v 1/7 všech vyplněných jídelníčků. Děti vynechávají zejména snídaně a svačiny; není přitom výjimkou, že se školáci poprvé najedí až vpoledne. Ranní jídlo by přitom mělo být startem do nového dne“ doplňuje Jitka Tomešová. Velkým problémem je také konzumace tuků – děti jich sice konzumují doporučené množství, ale bohužel zejména ve formě uzenin, nejrůznějších paštik, sladkostí apod. „Co se týče spotřeby tuků, měla by ideálně obsahovat 2/3 rostlinných tuků a 1/3 tuků živočišných. Zhodnocených jídelníčků ale vyplývá, že vrealitě je tomu často právě naopak, “ dodává Jitka Tomešová.

Průzkum „Jak jedí české děti“ podpořila značka Rama vrámci svých osvětových aktivit voblasti zdravé výživy a správného životního stylu dětí. Více informací o výsledcích průzkumu „Jak jedí české děti“ aosprávné dětské výživě a zdravém životním stylu naleznete na www.vyzivadeti.cz.

Tereza Law