Věnovala jim ho firma Rybářské potřeby Josef Mrkvička ze Žumberka. Dárkový certifikát od majitele firmy osobně převzala vedoucí domova Šárka Paulusová.

Dům klidného stáří Glossus poskytuje sociální služby, které umožňují lidem v nepříznivé sociální a životní situaci žít běžným životem při zachování jejich důstojnosti, samostatnosti a možnosti o své osobě sami rozhodovat. Klienti žijí v prostředí, které je co nejvíce přizpůsobeno jejich potřebám. Věříme, že četba Chrudimského deníku a jeho příloh přispěje k jejich pohodě.

Josefu Mrkvičkovi patří za jeho dárek seniorům z lužského Domu klidného stáří velké poděkování!