Poděkování patří dobrovolným hasičům obcí, kteří ve spolupráci se starosty uspořádali důstojné oslavy založení místních hasičských sborů. Jsem rád, že se znovu začínají udržovat tradice, čímž se stmelují občané k dobrovolné práci v obci.

Žádám nadřízené orgány, aby v mezích zákona pomáhaly starostům obcí a tím pomohly vytvořit přijatelný život v obci. Mladí lidé chtějí žít lépe a snadněji, než jsme žili my. Věřím, že za pět roků budou tyto oslavy na takové úrovni, jako v tomto roce.

S úctou
Vladimír Fajmon, Krouna