Naštvaní a rozhořčení proto napsali dopis hejtmanovi Pardubického kraje Martinovi Netolickému, kterého hned v úvodu žádají, aby se k problému postavil jako chlap a nepoužíval politické fráze.

"Od začátku zapojení nás praktických lékařů v kraji do očkování vnímáme vaše kroky jako vyloženě kontraproduktivní až naši práci mařící. K očkování jsme přesvědčili spoustu našich registrovaných pacientů, i z těch starších ročníků, kteří se nikam vydávat nechtěli a původně o očkování neuvažovali. Zkuste za tím vidět spoustu našeho času a hromadu telefonátů, které jsme nad tím strávili. A nyní pozorujeme, jak je tato práce vyhazována oknem," stojí v dopise napsaném krajskou koordinátorkou praktiků Kateřinou Nechvátalovou, který vyjadřuje názor dvou set praktických lékařů v kraji. Těm se nelíbí, že by měli být zapojeni do práce v očkovacích centrech. Nechápou důvod, proč by to měli dělat, když mají stejné lednice i vybavení a jednu důležitou devízu: své pacienty dobře znají a jsou schopni je přivítat ve známém přátelském prostředí při zachovaní přísných hygienických podmínek. "U nás čeká ve frontě téměř 26000 pacientů, z toho téměř 4000 lidí nad 80 let. Jak jim máme vysvětlit, že přitom vesele očkujete sebe i svůj management, tedy zdravé a mladé lidi," připomíná se v dopise hejtmanovi.

Chrudimský lékař Marek Jeništa patří do také do seznamu rozhořčených praktiků. "Registrace si vyžádala spoustu našeho úsilí v ordinaci a my jsme dostali důvěru pacientů. Teď je ale pro nás těžké vysvětlovat starým lidem, že pro ně stále není vakcína," říká Jeništa.

Na otevřený dopis okamžitě hejtman Martin Netolický zareagoval a hned z počátku navrhl praktikům pravidelné setkávání v týdenních cyklech. Zdůraznil, že prioritami kraje jsou při očkování nejen věk pacientů, ale i některé důležité profesní skupiny. "Pardubický kraj žádné vakcíny určené praktikům nezadržuje. Od počátku ledna bylo zřejmé, že takovými budou vakcíny od společnosti AstraZeneca a Johnson & Johnson. Osobně jsem žádal ministerstvo zdravotnictví před dvěma týdny, aby nám vystavilo písemné povolení pro případné decentralizované nakládání i s vakcínami Pfizer a Moderna. Dosud nic takového vydáno nebylo," uvádí hejtman v otevřeném dopise.

"Nechápu, proč prostě pan hejtman jasně neřekne: učinil jsem rozhodnutí a praktikům jinou očkovací látku než Astra – Zeneca. která nyní bohužel téměř není, dávat v našem kraji nebudeme. Aspoň by to bylo jasno," komentuje přístup Pardubického kraje Jakub Uher ze Sdružení praktických lékařů ČR.

Otevřený dopis praktiků:

Vážený pane hejtmane,

dovoluji si Vás oslovit formou otevřeného dopisu jménem praktických lékařů Pardubického kraje jako jejich krajský zástupce pro očkování. Chtěla bych Vás velmi poprosit za nás 210 praktických lékařů a za naše pacienty - pojďte nám konečně otevřeně říct, jaké plány máte s očkováním v našem kraji, většina z nás totiž nemá čas číst Vaše statusy na facebooku…

A velmi Vás prosím - nepoužívejte politické fráze a postavte se k tomu konečně jako chlap.

Od začátku zapojení nás praktických lékařů v kraji do očkování vnímáme Vaše kroky jako vyloženě kontraproduktivní až naši práci mařící. Zakládáte nesmyslná očkovací centra v malých obcích, kde jsou praktičtí lékaři připravení očkovat s velkým množstvím zaregistrovaných pacientů. Registrace nebyla nic snadného, často jsme ji provozovali po nocích a o víkendech. Přitom narozdíl od neosobních a často epidemiologicky nevyhovujících podmínek v OC máme důvěru našich pacientů, jsme schopni jim potřebu očkování vysvětlit, připraveni a ochotni očkovat i mimo ordinační dobu i o víkendech.

Ilustrační foto.Ilustrační foto.Zdroj: Deník/Martin SingrProto jsme k očkování přesvědčili spoustu našich registrovaných pacientů, i z těch starších ročníků, kteří se nikam vydávat nechtěli a původně o očkování neuvažovali. Zkuste za tím vidět spoustu našeho času a hromadu telefonátů, které jsme nad tím strávili. A nyní pozorujeme, jak je tato práce vyhazována oknem.

Na oplátku nás zvete, abychom se zapojili do práce těchto center. Ráda bych vás upozornila, že každá zapojená ordinace je schopna naočkovat klidně 100-120 lidí za týden, tedy 25000 lidí celkem za týden v celém kraji v jejich známém a vůči nim přátelském prostředí, při zachování přísných hygienických podmínek - od lékaře, který je zná a zná jejich nemoci a případné alergie. Není rozdíl, zda vezete očkovací látky (podotýkám že všechny, které se používají v OC, jsme schopni naočkovat i my - máme stejné vybavení, stejné lednice, stejný komplementární materiál a navíc více zkušeností) k nám nebo 50m vedle do centra, kde v tu dobu nejsou registrováni žádní pacienti…

Ptáme se jen proč? Nerozumíme těmto Vašim krokům.

Mrzí nás, že jste nám tuto strategii zatajil na začátku, kdy jsme ještě plni optimismu nad rámec našich pracovních náplní a často i nad rámec naší energie registrovali pacienty do IT systému. Chtěli jsme pomoci tím nejpřirozenějším způsobem, v našich ordinacích, za naše provozní náklady a v podstatě pro kraj zadarmo.

Místo toho nás honíte pracovat do očkovacích center za peníze nás všech. Provozní náklady na jejich zřizování jsou jistě také nemalé. Proč nevyužijete síly, které máme a našich zkušeností??

Pokud bychom toto věděli od začátku, ušetřil byste nám i našim pacientům spoustu práce, nadějí a nervů, mohl jste nám tuto svoji strategii sdělit cestou krajského koordinátora Mgr. Čecha. Nemuseli jsme často s velkým úsilím a s maximálním vypětím držet naše pacienty v naději, že nemusí nikam cestovat a nikam se hlásit, nemluvím o těch, kteří ani nikam cestovat nedokážou.

Jsme unavení a rozhořčení tímto politikařením a ignorováním celostátní strategie. U nás čeká ve frontě téměř 26000 pacientů, z toho téměř 4000 lidí nad 80 let. Vy přitom vesele očkujete sebe i svůj management, tedy zdravé a mladé lidi.

Jak jim to máme vysvětlit? Přitom i na posledním webináři s národní koordinátorkou očkování a plukovníkem Šnajdárkem za účasti mojí i pana Mgr. Ćecha bylo sděleno, že tito pacienti jsou priorita a že kraj může - pokud chce - alokovat vakcíny Comirnaty i Moderna i z očkovacích center. V kraji Jihomoravském a Severomoravském převážení vakcíny zajišťuje Hasičský záchranný sbor. A jde to!

Pojďte nám i jim férově říct, že nic nedostanou, pokud se jakýmkoli způsobem nezaregistrují do očkovacích center, ať už si o nich myslíme cokoli. Začněte mluvit pravdu a jednejte s námi konečně otevřeně, o nic jiného Vás nežádám.

Rádi bychom měli jasno a to přímo z Vašich úst.

Tento otevřený dopis budou číst všichni zapojení lékaři, Vaši odpověď budou také číst všichni - nejen ti s přístupem k FB.

MUDr. Kateřina Nechvátalová

Otevřený dopis hejtmana Martina Netolického:

Vážené dámy, vážení pánové,

velice děkuji za Váš dosavadní přístup k vakcinaci na území našeho kraje. Přečetl jsem si detailně otevřený dopis a na jeho základě jsem se telefonicky spojil s Vaší koordinátorkou paní MUDr. Nechvátalovou. Pochopil jsem, že ve veřejném prostoru je velmi mnoho informací, bohužel často nepřesných. Vzhledem k tomu, že je potřeba zvláště nyní spolu hodně komunikovat, nabídl jsem pravidelné setkávání v týdenních cyklech mezi zástupci vedení kraje a pověřenými zástupci praktických lékařů. Účelem setkání by měla být pravidelná informace o průběhu vakcinace v našem kraji, potvrzených dodávkách všech typů vakcín do České republiky, respektive našeho kraje, případně chystaných opatřeních a novinkách. Přímý kontakt bude důležitý především pro zvýšení informovanosti o důvodech, které vedou vedení kraje či krajského koordinátora pro očkování k postupu v projednávaných záležitostech a zamezí tak vzniku různých spekulací nebo nedorozuměním, která vedou ke zbytečnému napětí.

Hejtman Pardubického hraje - Martin NetolickýHejtman Pardubického hraje - Martin NetolickýZdroj: ArchivPředevším bych chtěl zdůraznit, že žádné vakcíny, které jsou MZdr. či SÚKL určeny jako vhodné pro provádění decentralizované vakcinace u PL, nezadržujeme. Od počátku ledna bylo zřejmé, že takovými budou vakcíny od společnosti AstraZeneca a Johnson & Johnson. V tomto smyslu bylo komunikováno i s Vašimi zástupci. Pokud některé kraje rozhodly o decentralizovaném očkování vakcínami Comirnaty – Pfizer a Moderna, pak je to čistě na jejich zodpovědnost a porušují tak doporučení MZdr. (resp. národní koordinátorky pro očkování) či výrobce samotného, který jediný garantuje vlastnosti vakcíny při dodržení veškerých podmínek, včetně distribuce. Osobně jsem žádal MZdr. před dvěma týdny na pravidelné videokonferenci, aby nám vystavilo písemné povolení pro případné decentralizované nakládání i s vakcínami Pfizer a Moderna. Dosud nic takového vydáno nebylo. Naopak na včerejším jednání bylo opakováno, že vakcína Comirnaty – Pfizer nemá být vydávána pro decentralizované očkování. Respektujeme tedy i z forenzních důvodů doporučení MZdr.

Zároveň bych rád zdůraznil, že považujeme za správné pokud jsou vedle (zdůrazňuji vedle) vakcinací prioritních skupin věkových očkovány také prioritní skupiny profesní. I z toho důvodu jsme byli jediným krajem v zemi, který kontaktoval nejen ústavní zdravotnická zařízení, ale i celý ambulantní zdravotní sektor již ve druhém týdnu ledna s nabídkou konkrétních termínů vakcinace. Call centrum vzniklé přímo na krajském úřadě v kanceláři hejtmana kontaktovalo všechny, kteří vyplnili stručný odpovědní dotazník a chtěli být očkováni. Bylo tomu tak v době, kdy na celostátní úrovni k tomuto nešel vůbec žádný pokyn a ostatní se soustředili pouze na ústavní zdravotnická zařízení či zařízení sociální péče. My jsme šli cestou složitější, ale dle mého názoru nezbytné, tedy vytvoření imunity v rámci celého sektoru zdravotnictví. Teprve poté jsme začali řešit oblast sociální. Je to logická a jediná správná pyramida. Nyní buď již máme nebo brzy budeme mít očkovaný nejen zdravotnický a sociální sektor (včetně terénních pracovníků), ale také součásti krizového řízení, očkováni jsou obslužní nezdravotničtí zaměstnanci nemocnic, obdobně zaměstnanci pohřebních služeb, rezervace obdrželi či brzy obdrží zaměstnanci správy vodovodů a kanalizací, dále příslušníci městské policie, jednotek požární ochrany JPO II (profesionální hasiči v JPO I a policisté jsou dle mých informací očkováni v rámci smluvních zařízení ministerstva vnitra), zaměstnanci tepelného hospodářství, energetických podniků, zaměstnanci podniků odpadového hospodářství, apod. Očkováni byli též pracovníci 45 vyčleněných škol a školských zařízení, dále probíhá očkování pedagogických pracovníků, kterých k dnešnímu dni prošlo vakcinací cca 9 tisíc. Chápu, že tyto informace (asi pro nedostatek místa) se do Mladé fronty Dnes nevešly. Považuji ovšem za podstatné Vás o tomto informovat, aby nevznikl dojem, že vakcinace je pro vyvolené. Opak je pravdou. Snažíme se maximálně vykrýt obrovský nedostatek vakcinačních dávek tím, že vedle věkových prioritních skupin se snažíme vytvářet kolektivní imunitu i u pro společnost nepostradatelných profesních skupin.

Stejně jako jsem děkoval Vám za Vaši práci, poděkoval jsem i osobám, které jak v minulém, tak tomto roce byli a jsou velmi důležitým organizačním článkem při řešení krize, a to byli zástupci místních samospráv. Právě starostové organizačně spolu s námi zajišťovali distribuci OOPP, dezinfekce a považuji za správné, že i oni jsou v našem kraji součástí prioritních skupin. Za svoji často nevděčnou práci sklízí kritiku, přitom jsou v řadě věcí na svých obcích prvními, kteří jsou v kontaktu s občany. Věřte mi, že i na kraj a jeho pracovníky jsou za poslední rok kladeny úkoly, které by spíše měla řešit struktura orgánů veřejného zdraví (hygienických stanic), nicméně jsme tyto úkoly převzali a snažíme se je opravdu intenzivně řešit, jak přichází. Osobně jsem věnoval za poslední rok obrovské úsilí tomu, abychom alespoň v našich skromných podmínkách pomohli jak s distribucí OOPP, dezinfekce, organizací testování PCR a antigeny či nyní očkováním. Začali jsme úplně od začátku, protože kraje jak jsem zmínil nikdy neměly úkoly v oblasti ochrany veřejného zdraví na starost. Proto mně i našim pracovníkům prosím odpusťte někdy možná laický přístup, někdy možná nedostatečně vysvětlený postup či další chyby, ale tlak na nás je skutečně obrovský, zejména pak časový.

Na závěr si Vám dovoluji poděkovat za pochopení a dosavadní spolupráci. Věřím, že se podaří vakcinaci nastartovat. Vím, že jak Vy, tak i naše očkovací centra jsou schopna pojmout mnohem více vakcín a uspokojit tak velkou poptávku našich spoluobčanů. V tomto jsme ovšem rukojmími rozhodnutí státu a kvality jeho práce včetně smluvního zajištění dodávek vakcín, apod.

Velice Vám děkuji za pochopení.

S úctou JUDr. Martin Netolický, Ph.D.