Takto lidé, z Rozhledny, až na světlé výjimky, reagovali na pondělní projednávání návrhu zastupitele Eduarda Beránka. Ten navrhoval, aby zastupitelstvo zrušilo své usnesení ze září, ve kterém schválilo prodej pozemku na Rozhledně společnosti K2. Tu zastupuje chrudimský podnikatel Milan Kušta.

Jaroslav Remeš, mluvčí občanů, argumentoval neustále počtem zastupitelů a počtem lidí, kteří jsou pod peticí podepsáni. „Proč pořád upřednostňujete plán pana Kušty před zájmem občanů? Petici podepsalo 180 lidí. Proč? Proč? Proč? Ptám se proč,“ hřímal Jaroslav Remeš.

Jeho projev nesedl očividně ani těm zastupitelům, kteří byli v názoru kdesi uprostřed. Patří mezi ně Tomáš Židek. „Přiklonil bych se k petici, ale mě argumenty svou formou a obsahem nepřesvědčily. Po nás se chce, abychom byli slušní, ale toto je v rozporu se slušností. Nejsem politicky vázán k jedné ani druhé straně. Pokud by se ale zrušilo usnesení o prodeji, bylo by to obtížné a neseriozní. Řešením je směnit pozemek s investorem, ale to v návrhu není,“ řekl Židek.

Situaci neuklidnil ani poslanec parlamentu Ladislav Libý, na kterého se snesla kritika za prodej pozemků v průmyslové zóně. Kupodivu si díl občanského hněvu odnesl i ve velké většině oblíbený místostarosta Petr Řezníček. Architekt Josef Kopečný dokázal situaci chvílemi uklidnit pohledem odborníka na výstavbu a pochvalou architektonické studie.

Revokaci zastupitelé neodsouhlasili. „Náš boj nekončí. Budeme se snažit všemi zákonnými prostředky, aby vy jste nikdy zvoleni nebyli,“ pronesl výhrůžně mluvčí Remeš závěrem. Petice tedy vyšla naprázdno. Lidé ale ještě mohou vyjádřit svůj nesouhlas ve stavebním řízení.