Obnoven má být zničený sad po pravé straně cesty vedoucí ke kompostárně a další mladé stromky najdou své stanoviště na několika místech v blízkém okolí.

„Sázet budeme vhodné původní odrůdy ovocných stromů, půjde o vysokokmeny hrušní, třešní a slivoní. Celkem počítáme se zhruba osmdesáti stromy,“ uvedl za středisko Junáka Daniel Vychodil.

Do akce se mohou zapojit spolky, rodiny, školní třídy, firmy i jednotlivci. Za účastnický poplatek ve výši 330 korun dostanou sazenici, kůl a pletivo, které ochrání zasazený stromek proti okusu od zvěře. „Akce je nezisková. Z případného zbytku financí zakoupíme další stromky. Zájem je mezi lidmi velký, již máme objednáno téměř šedesát stromků,“ doplnil Daniel Vychodil.

Případní další zájemci se mohou přihlásit do 20. října prostřednictvím e-mailu odeslaného na adresu daniel.vychodil@centrum.cz. V e-mailu je třeba uvést své jméno a počet požadovaných stromků. Zájemce pak obdrží potvrzení o přihlášení a pokyny k platbě na účet střediska Junáka.

Sázení se uskuteční v neděli 11. listopadu.

Marie Jeřábková
Na památku Marie, rozené Šťulíkové, zasadí jabloň