Na seznamu zveřejněném chrudimským městským úřadem nalezneme aktuálně čtrnáct položek. Polovinu z nich tvoří drobné památky na území okolních městských částí. V několika případech se jedná o Medlešice, kde je bez majitele například památník obětem I. a II. světové války, dále sousoší sv. Jana a Pavla, památník obětem odboje nebo kovový kříž. Další kovový kříž se nachází například v Topoli.

Mezi sedmi památkami na území samotného města zase najdeme kamenný kříž v Podfortenské ulici, kamenný kříž v Moravské ulici nebo další kamenný kříž ve Václavské ulici. Seznam takových památek město vyvěsilo už v roce 2015 na úřední desku a výčet všech položek je stále uveden i na webových stránkách města. Stejně tak město zveřejnilo výčet sedmi podobně opuštěných hrobů.

Letos vyprší zákonná tříletá lhůta, ve které se mohou neznámí vlastníci k opouštěným věcem přihlásit. „Zatím to ale nikdo neudělal. Ono totiž vlastnictví takových položek přináší majitelům hlavně starosti. Drobné památky nebývají v dobrém stavu a případné opravy by samozřejmě nebyly zadarmo,“ vysvětlil vedoucí městského odboru správy majetku Milan Havelka.

Po uplynutí zákonné lhůty letos v červnu budou věci považovány za opuštěné a začnou se jimi zabývat právníci. Ti stanoví, ve kterých případech se jedná o movitou věc a kdy o nemovitost. Od toho se pak bude odvíjet další postup. Tedy zda se památku postará samotné město Chrudim, nebo zda tato povinnost připadne státu.