„Předkládaný návrh respektuje požadavky občanů, které vzešly z prvního plánovacího setkání konaného v dubnu loňského roku,“ uvádí mluvčí chrudimské radnice Sylva Drašnarová.

Podle informací radnice bude nyní následovat společná diskuze nad návrhem dětského hřiště a jeho vybavením, při této diskuzi přislíbila svou účast také projektantka hřiště Lenka Marková.

Plánovací setkání s občany se uskuteční ve středu od 16 hodin na místě budoucího hřiště, konkrétně tedy v odpočinkovém místě v nezastavěné proluce mezi chrudimskými komunikacemi Generála Uchytila a blízkou ulicí Budovatelů.

Schůzka se uskuteční i za nepříznivého počasí. „V případě deštivého počasí se její aktéři sejdou v Základní škole Dr. J. Malíka v Chrudimi, jejíž prostory budou v uvedeném případě příslušně označeny,“ doplňuje mluvčí chrudimské radnice.

Zván je úplně každý, komu není budoucnost uvedené části města lhostejná a kdo se s ní chce seznámit, případně k ní má co říci.

(red, man)