Ve svých vědeckých studiích se velmi intenzivně věnoval hygienickým otázkám, publikoval práce např. o vlivu trávení na choroboplodné organizmy, věnoval se otázkám dietetiky, hygieně vody (např. v díle Bakteriologické a kritické studie o znečišťování a samočišťění řek) atd. Napsal také vůbec první učebnici hygieny (1922). Měl velkou zásluhu i na přípravě koncepce zásobování Prahy vodou z Káraného. Je považován za zakladatele české hygienické školy.
K Chrudimi ho váží léta strávená na studiích na místním gymnázium. Na sklonku života se sem vrátil a v Husově ulici trávil svůj odpočinek. Po své smrti 12. dubna 1939 byl pochován na msítním evangelickém hřbitově.

Osobnosti a dílu Gustava Kabrhela bude věnován i seminář, který je přichystán v přednáškové síni Vodních zdrojů v Chrudimi. Seminář se uskuteční v den Kabrhelova výročí tedy dne 23. listopadu od 10 hodin.