„Po převozu pod přehradu ve Svídnici jsme se vydali na plavbu po řece Chrudimce. Bylo nádherné slunečné dopoledne, na konec podzimu i dost teplo, v řece spousta vody,“ dodává Hodic.