„Mezi hlášenými druhy pozorovaných vodních ptáků se tak například objevilo i hejno pekingských kachen chovaných zcela jistě pro domácí pekáč," říká zoolog František Bárta, který se právě nyní připravuje na chystané víkendové sčítání.

Pomoci může každý

Cílem pravidelného mezinárodního sčítání vodních ptáků je dlouhodobé sledování jejich početnosti. Získané údaje přinášejí přehled nejen o počtu, ale i o druhovém složení zimujících ptáků a na jejich základě lze vytipovat významná zimní shromaždiště a lze také zajistit ochranu těchto shromaždišť. Do sčítání se může zapojit i veřejnost: zájemci najdou všechny potřebné informace na webových stránkách www.iwccz.wz.cz, nebo www.birdlife.cz .

Slípka u Janderova

Nejpočetnějším druhem bývá během sčítání kachna divoká a naopak vzácnými druhy, vlastně jen občasnými zimními hosty, jsou některé druhy severských kachen, ale také některé druhy racků.

„Na Chrudimsku nejsou sice evropsky nebo národně významná shromaždiště, ale při sčítání na nezamrzlých řekách a rybnících je také výsledek zajímavý a občas se zde objeví i druhy vzácné," pokračuje zoolog.

„Také v našem regionu je nejpočetnějším druhem kachna divoká, ale před pár lety se tu objevil například hvízdák euroasijský, hohol severní nebo morčák velký. U Janderova podél náhonu nebo nad jezem se u břehů ukrývá dnes vzácná slípka zelenonohá," uzavírá František Bárta.