Příčinou opatření byl náhlý úhyn většího množství divokých kachen na zdejším náhonu řeky Chrudimky. Na místo se dostavili i hasiči, kteří zasahují pokaždé, když je mrtvých zvířat více než několik kusů. Ti naložili přes třicet mrtvých opeřenců do pytlů.

Zvířat se na místě ujali také pracovníci veterinární správy, kteří následně podrobí těla uhynulých ptáků laboratorním rozborům. „Teprve potom budeme moci s jistotou říci, na co kachny uhynuly,“ uvádí první chrudimský místostarosta Petr Řezníček, který se také na místo urychleně dostavil.

„Okolí náhona je nutné důkladně vydezinfikovat, kvůli dezinfekci musel být prostor dočasně uzavřen pro všechny ostatní obyvatele města. Jde o omezení na několik hodin, od nedělního odpoledne se místo pro všechny zase otevírá,“ vysvětluje Řezníček.

Informace o příčinách náhlého úhynu budou podle jeho slov známyv pondělí 30. červencenavečer nebo další den.

Hromadný úhyn kachen ale ještě nemusí znamenat, že zvířata umírají vdůsledku ptačí chřipky. Příčiny mohou být různé, nemusejí souviset sžádným infekčním onemocněním ale třeba s případným znečištěním vody vříčním náhonu. Je ale pochopitelné, že po nedávném výskytu ptačí chřipky jen několik kilometrů za hranicemi okresu se problému věnujne mimořádná pozornost.Chrudimský deník bude situaci nadále pečlivě sledovat a přinese čtenářům nejbližší čerstvé informace okamžitě po provedení pitev a uvolnění výsledků příslušných laboratorních rozborů.