Pomohli byste zdarma Městským lesům s výsadbou nových stromů na Podhůře? Hlasujte v anketě (vpravo vedle článku)!

Tím jsou ale dobré zprávy z lesního hospodaření v podstatě vyčerpány. Loňská kalamita se totiž do ekonomiky v lesích těžce promítne i v následujícím období. „Zjednodušeně lze říci, že vichřice znemožnila městským lesům naplňovat plán hospodaření. Vítr totiž sklidil všechno dřevo, které se navíc z většiny stalo neprodejným, protože jej bylo všude plno. Ani do budoucna si lesy nebudou moci dovolit těžit tak, jak chtěly. To znamená, že nebudou mít očekávají zisk. Letos musíme navíc začít zalesňovat, což jsou záležitosti, které půjdou do statisíců, dokonce do milionů korun,“ pokračuje chrudimský starosta.

Radní se proto příští měsíc sejdou s vedením společnosti stoprocentně vlastněné městem Chrudim na pracovní schůzce v hájence u Pohledu, kde se bude o všech problémech dopodrobna diskutovat. Představitelé města se mimo jiné opět podívají na místa poškozená kalamitou.

Rozsah způsobených škod a dalších očekávaných nákladů přibližuje ředitel lesnické společnosti Zdeněk Odvárka. „Vítr nás dosud připravil asi o deset a půl milionu korun. Musíme ale počítat dál: obvykle vysadíme ročně 40 až 50 tisíc stromků, letos však bude stromků přibližně čtvrt milionu. Jedna sazenice přijde podle druhu a velikosti na sedm až deset korun,“ uvádí Odvárka.

S výsadbou jsou ovšem spojeny také mzdové náklady. „Ty se se pohybují mezi třemi až šesti korunami za kus. Podle toho, zda jsou stromky sázeny strojově či ručně,“ kalkuluje ředitel.

Lesníci počítají i s tím, že zlikvidované stromy nenahradí smrkovou monokulturou. V městských lesích dostanou i tentokrát prostor například borovice, buky či modříny.