Ptáte se, proč to vybočení ze zaběhnutého pravidla? Sběrem materiálu pro přípravu knížky o Seči, který mimochodem stále probíhá, se podařilo nashromáždit řadu historických fotografií a dobových pohlednic. Do samotné publikace jich bude možné využít ale jen zlomek, a tak se zrodil nápad využít je pro kalendář.

Obrázky a pohledy pocházejí z kronik města uložených v SOA Chrudim, z archivu Regionálního muzea v Chrudimi a ze soukromých sbírek.

Kalendáře budou současně i ve volném prodeji v infocentru. Pro ty, kteří chtějí mít jistotu, že se na ně dostane, je v těchto dnech poslední možnost si je v turistickém informačním centru objednat.   Zdeněk Sasín ml.