Vedle dvou dalších velkých akcí, festivalu Hlinecká folkový špekáček a poprockového Přehrady fest na Seči, se v regionu uskuteční řada dalších, komornější akcí.

Na Lichnici a Rychmburku se například konají dvě kynologické akce. Na Rychmburku bude soutěž psů navíc obohacená o netradiční prohlídky hradu.

V heřmanoměstecké bažantnici se pak v sobotu koná stále populárnější festival Netradičních sportů v podání profesionálních sportovců.

Tipem Deníku na víkend je pak sobotní soutěž v sekání trávy Úherčický sekáč.