Možná naše soutěživé čtenáře zmátla fotografie, ale právě toto zobrazení nám připadlo lepší, než uveřejnit fotku hromady ve sklepě. Ano, kamenem měsíce se stává uhlí! Z odpovědí jsme vylosovali výherkyni, kterou je Tereza Gregorová. Získává cenu od Geoparku Železné hory, a to knihu Vestan od Tomáše Pavlíka. Gratulujeme!

Uhlí vzniklo ze dřeva, které bylo uloženo v anaerobních vodních prostředích, kde nízké hladiny kyslíku bránily jeho kompletnímu rozkladu a oxidaci (hnití). 

Nejstarší záměrné použití černého uhlí bylo doloženo v Ostravě – Petřkovicích, a to na sídlišti ze starší doby kamenné na vrcholu Landek. Dle radiokarbonového datování spadá lokalita do období 25 000 – 23 000 let př. n. l.

Systematické použití uhlí lze doložit před 3600 lety.

Uhlí se někdy objevuje na zemském povrchu na svazích, nebo na březích řek. Tímto způsobem jej pravděpodobně objevili Číňané přibližně před 3 000 lety. Vykopávali ho a hloubili tunely do země do uhelných slojí. V dnešní době hledají uhlí geologové. (Zdroj: Wikipedia)