Před několika dny starosta zaznamenal například stížnost obyvatelky z nedalekého Blata, kam potokem přitékala bělavá voda, jež se do koryta zřejmě dostala z dešťové kanalizace, do níž proudí voda z přepadů některých medlešických septiků.

Takovéto technické řešení už ale současné předpisy neumožňují a platnost udělených výjimek má své časové omezení. „Splašková kanalizace je nyní ve fázi projektové přípravy. Zpřesněný odhad nákladů na samotnou stavbu zmiňuje částku 81 milionů korun,“ doplnil starosta, který počítá s tím, že stavět se začne ještě v letošním roce.