Kaplička je zasvěcená svatému Josefu a svaté Marii Magdalské. „Rozhodnutí postavit ji padlo už před léty, ale vznikala na etapy. Nejprve jsme postavili základovou desku, loni jsme začali se stavbou a letos ji dokončili," říká autor myšlenky připomenout kapličkou významného prosečského faráře Jiří Černý a rovnou pokračuje:

ZNÁMÝ FARÁŘ

„Josef Čechal byl renesanční člověk, který velmi ovlivnil zdejší městečko. Jezdili za ním lidé z širokého okolí. Mezi nimi například herci Radovan Lukavský a Josef Kemr. Páter Čechal měl i básnické sklony – k sedmdesátinám mu vyšla například básnická sbírka Trnutí," vyjmenovává Jiří Černý zlomek činností, kterým se prosečský farář věnoval.

Josef Čechal během čtyřiceti let výrazně zvelebil prosečský kostel, nechal jej vymalovat, inicioval vybudování odvětrávacího systému kolem presbytáře a novou kanalizaci odvádějící vodu z kostela. Za jeho působení bylo do lavic uvnitř svatostánku namontováno topení. Páter Čechal také věnoval prosečské farnosti sochy sv. Anežky a Zdislavy.

TICHÁ MEDITACE

Kaplička, která vznikla v Záboří, však nemá nahrazovat pamětní desku tomuto knězi. „Josef Čechal by se zlobil, kdybychom mu postavili pamětní desku. Je to spíš takový pokus nabídnout kolemjdoucím možnost na chvilku se zastavit, pohlédnout do kraje, je odtamtud vidět až na Krkonoše, a zamyslet se," říká stavebník kapličky Jiří Černý.

Pod střechou malého svatostánku bude viset mosazný zvonek, který Jiří Černý přivezl až z Brazílie v cestovním kufru. „Je docela těžký, až jej tam bude v sobotu synovec věšet, docela se zapotí," dodává autor.