Kvůli protestům občanů z Malecké ulice přišlo vloni město o dotaci na výstavbu Domu na půli cesty určeného pro svobodné matky v tísni a mladé lidi vycházející z dětských domovů. Nyní je výstavba objektu znovu ve fázi územního řízení.

Místostarosta města Petr Řezníček doufá, že se tentokrát námitky neobjeví a pověstný „dům hrůzy“ obývaný nepřizpůsobivými občany bude konečně srovnán se zemí. „Architektonické prvky jsme kvůli lidem žijícím v okolí podle jejich připomínek v rámci možností změnili. Vysvětlili jsme jim rovněž, kdo by měl v Domě na půli cesty žít a vyvrátili tak některé názory, podle kterých chceme ubytovávat vrahy a pověsit na dům červené lucerničky,“ uvádí Petr Řezníček.

V současnosti bylo vydáno kladné stanovisko k územnímu řízení a běží zákonná lhůta k podání námitek. „Je to daň demokracii, každý má k tomuto kroku právo. Ale věřím, že lidé už záměr a jeho význam pochopili,“ dodává místostarosta.

Vchrudimské Malacké ulici nyní žije skupina nepřizpůsobivých občanů. Městská policie Chrudim už několikrát řešila stížnosti obyvatel okolních domů. Například na jaře se jeden lidí obývajících polorozpadlý „dům hrůzy“ rozhodl zatopit si vyřazenou obuví. Do celého okolí se šířil černý dým, proto musela situaci řešit hlídka městských strážníků.

Zbourání ruiny by klidné čtvrti U Kapličky mohlo prospět. Protože je výstavba Domu na půli cesty vázaná dotací ministerstva pro místní rozvoj, město ji potřebuje zahájit co nejdříve. Proto její představitelé uspořádali jednání sobyvateli Malacké ulice, aby společně nalezli konsensus. Zda se tento záměr skutečně splnil, ukáže lhůta provázející územní řízení.