Když došlo k vyzrazení celé skupiny, rozhodl se obětovat svůj život, aby nebyli vystaveni nebezpečí další lidé. Večer dne 21. června 1942 se rozloučil se svojí manželkou a syny, zastavil se i u naši babičky – hospodské v Cejřově, vylíčil ji, že se musí zastřelit. Babička mu to rozmlouvala, ale on své rozhodnutí nezměnil a odešel totéž sdělit svým přátelům do Habrovče a pak cestou do obce Louka šel svou poslední křížovou cestu a služební zbraní svůj život ukončil.

Svojí smrtí nedokázal sice zabránit vypálení Ležáků, ale pravděpodobně zachránil všechny obyvatele okolních obcí, kteří o ukrývání vysílačky a parašutistů věděli. Na fotografii od nás z hospody je vrchní strážmistr Karel Kněz – uprostřed a po jeho pravici jeho manželka Anna – paradoxně byla německé národnosti.

Dodnes si pamatuji, jak k nám po válce jako vdova často chodila na kus řeči za babičkou.

Je dobře, že se na jeho hrdinství nezapomíná.

František Bačkovský

Botanik Václav Větvička
Botanik Václav Větvička získal Cenu předsedy Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj