Stanislava Boušková, kartářka, Hlinsko a Pardubice: Jak je již známo, rok 2008 bude rokem nepříznivým kvůli veškerému zdražování. Na pováženou však budou i některé nesrovnalosti ve vládě, což povede kvelké nespokojenosti lidí a také k demonstracím. Lidé nebudou vědět, na kterou politickou stranu se obracet, komu vůbec důvěřovat. Nedůvěra bude vládnout ke všemu. Na druhou stranu bude ale příští rok znamenat rozmach pro podnikání a všechny podnikavce, kteří se dopracují kmajetku ať už poctivou, nebo i „jinou“ cestou. Zklidnění přijde až se závěrem roku.

Lenka Vodvárková, kartářka, Holetín: Vidím šokové situace. Z počátku roku budou lidé mrzutí až rozladění. Týkat se to bude zejména zdravotnictví. Někteří jedinci si to budou brát až přespříliš. Je ale na lidech, kolik si toho nechají líbit, neboť jen oni vytvářejí materiální hodnoty a jen oni mají právo rozhodovat, jak snimi naloží. Je také především na nich, aby si zvolili na rozhodující posty charakterní a zodpovědné představitele, kteří mají vztah kobčanům a kteří si uvědomují, že občan bez nich přežije, oni však bez občana nikoliv. Na těchto postech musí být lidé, kteří nežijí jen kariérou, přemírou peněz a upřednostňováním svých sobeckých požitků. Nastal proto čas pro změnu. Je potřeba dát politice jinou krev, avšak na obou stranách – vkoalici i opozici. Současní představitelé jsou zbytečnou brzdou. Vedou mezi sebou nesmyslné žabomyší války, kterými zastírají, že zase tolik práce neodvádějí a berou za ni nepřiměřeně moc peněz. Bylo by pozitivum je vyměnit a dát šanci novým názorům. Přineslo by to naší zemi myšlenkové i ekonomické oživení. Čas ale jistě začne dávat pomalu těmto věcem svůj řád. Rok 2008 bude charakteristický markantním zdražováním, avšak nedojde kúměrnému navyšování platů. Začnou se hodně rozevírat sociální nůžky mezi chudými a bohatými. Lidé budou také hodně řešit bydlení. Budou si dávat velké naděje, že si na něj budou moci vypůjčit peníze, ale nebude to tak jednoduché, zejména pro spodní vrstvy. Myšlenka, že na půjčku nebo hypotéku nedosáhnou, je učiní nešťastnými. Zůstanou však věrni svým touhám. Bude dlouhá zima, ale nebude tolik sněhu, že by docházelo ke kalamitám. Nehrozí ani žádné jiné extra pohromy. Vněkterých oblastech si sice zařádí vodní živly, bát se jich však nemusí lidé, kteří si stejně jako naši předkové nepostavili prozíravě dům vblízkosti řek, nýbrž někde na vršku nebo vpatřičné vzdálenosti. Lidé u nás na Vysočině by neměli stavět nová obydlí také vblízkosti lokalit, kde se dříve těžil kámen. Je zde spousta radonu. Mužům pak ztoho hrozí onemocnění pohlavních orgánů, nebo že všeobecně začnou chodit o holi. Natolik je radon nebezpečný. Topolánkova vláda se udrží u moci. Premiérovi jde především o kariéru. Bude se proto premiérského křesla držet jako klíště. Není však zlý, ale je to vztekloun, který nedokáže zvládat vypjaté situace. Vhlavě má totiž myšlenkový guláš. Na jedné straně se bude snažit veřejnosti zalíbit, ale často u ní bude ztrácet, protože nemá patřičnou úroveň chování. Lidé si ho proto nebudou vážit. Za to pan prezident Klaus si umí před lidmi udělat patřičné pozlátko, a to mu ve volbách pomůže.

Rok 2008 bude hodně důležitý pro rodiny a uzavírání manželství. V rodinách bude zapotřebí nastolit klid a pohodu, upřímnou, čistou, přející a rozdávající lásku. Lidé by si měli také dobře vybírat svoje budoucí životní partnery. Měli by dát pozor, aby byli charakterní opatrovatelé vztahů a rodinného krbu, aby měli dán do vínku pořádek, příkladnou výchovu a dobrý příklad svému okolí. Rozhodně nepřijímejte lásku žárlivou, nepřející a svazující. Vyhýbejte se partnerům, kteří žijí bezohledně pro sebe. Budete přeci chtít stímto partnerem vychovávat svoje děti a jednou i vnoučata? Rok 2008 bude poznamenán rovněž jedním neřádem, a to, že si bohatí muži začnou ve velkém zakládat na milenkách a mileneckých vztazích. Mohu je však sklidným svědomím upozornit, že skončí špatně. Ve většině případů si totiž najdou intrikánské kariéristky, které jim způsobí velké ztráty. Tito muži budou žít vnesmyslných iluzích o svých milenkách a budou přitom hluší a slepí. Co si předtím vrodinných vztazích vybudovali, zbytečně zadupou do země. Přijdou na to často, až když budou trvale nemocní, bez financí a staří. Říkám tomu: co sis uvařil, to si také sněz.

Marie Svobodová, kartářka, Chrudim: Politická situace vČR se bude vroce 2008 pohybovat jak na vlnách, jednou nahoře a jednou zase dole. Václav Klaus však zůstane prezidentem. Ekonomické reformy citelně zasáhnou spodní vrstvy obyvatelstva. Vkritickém stavu se ocitne také zdravotnictví. Hodně na přetřes proto přijdou mezilidské vztahy. Mezi lidmi je totiž dost nenávisti. Pokud nezačnou být ksobě více hodní a nenajdou ksobě cestu větší soudržnosti, která je hodně potřeba, říkají mi karty, že se něco urychlí. Tedy, že se přižene tok událostí – znebe se vbudoucnu snese pohroma vpodobě více bouřek, větru, přibude i ohně a přírodních živlů, které přijdou ze severu. Země se bude potřebovat očistit. Proto radím – buďme na sebe vroce 2008 daleko více hodní než doposud. Jen to nám může pomoci.

Pavol Karvay, kartář, Chrudim a Příbram: Naše hospodářství se bude vroce 2008 hodně přibližovat normám Evropské unie. Avšak mladé rodiny, důchodci a další sociálně slabší lidé pocítí daleko větší rozevření sociálních nůžek mezi bohatými a chudými. Ocitnou se na samém dnu propasti. Na druhé straně začne vzrůstat ekonomika. Bude to ale za cenu toho, že se politici nebudou moc ohlížet na vlastní obyvatelstvo, které nebude mít zrůstu hospodářství žádný prospěch. Nevidím však, že by se lidé bouřili při nějakých hromadných demonstracích nebo, že by sepisovali nějaké petice. Nevzniknou kvůli tomu ani žádné nové politické iniciativy. Lidé budou spíše jako tradičně pobuřovat po hospodách proti zákonům, které jim citově i finančně velmi ztíží život. Těžce to ponesou. Na politické scéně bude relativně živo. Dojde kvolbě prezidenta – lidé by více volili Václava Klause, avšak nadnárodní politika a společnosti budou více protěžovat protikandidáta Jana Švejnara. Pokud by zvítězil, vyslovil by nedůvěru vládě a došlo by kpředčasným volbám. Letošní zima bude hodně dlouhá. Zhruba do poloviny ledna bude více méně bez sněhu, ale od poslední lednové dekády bude už zima mokřejší světším množstvím sněhu, avšak mírnější, nikoliv tuhá. Také jaro vroce 2008 bude mokřejší, léto krátké a hodně horké. Za to podzim bude docela hezký, přestože bude od září do října zase hodně mokrý. Očekávejme vsouvislosti stím v ČR dvě až tři povodně. Nebudou však tak hrozivé jako vminulosti.

Taťána Fišerová, kartářka, Chrudim: Nemusím ani rozdávat karty a už vím, že příští rok bude rokem deprese. Lidé budou mít strach, že nezvládnou novou ekonomickou situaci. Budou mít ale opravdu co dělat, aby vše ustáli. Půjde hlavně o rodiny sdětmi. Zkaret mi také vychází, že úsporná opatření, které vláda přijala, jsou vskutku přehnaná. Rovněž počasí bude sychravé a hodně deštivé, jakoby bude dokreslovat celkově ponurou náladu společnosti. A kdo se stane prezidentem? Šarm stojí na straně Václava Klause a jeho protikandidát Švejcar na něj vtuto chvíli nemá.

Jiří Krytinář, nejmenší herec vČR a jasnovidec: Lidské duše bude vroce 2008 provázet chaos a dezorientace. Nesmyslná nařízení celkově nedotažené ekonomické reformy způsobí propad sociální politiky. Zvýší se inflace, která zruinuje spoustu slušných lidí. Úsporná opatření měla sice na lidi dolehnout už dávno, avšak ne na úkor těch, kteří jsou bez záchranného kruhu. Přesto všechno Topolánkova vláda vpříštím roce nepadne. Nikdo totiž nenajde odvahu převzít odpovědnost za tolik špatností, které napáchala dnešní opozice i současná vládní koalice. Prezidentský post obhájí Václav Klaus. Česká republika může očekávat i malé vylepšení rozpočtu ze strany Evropské unie. Nejhorší pro naši zemi je však narušená morálka lidí a časté politické soupeření, které je pro tak malý stát zničující. Nedokážeme táhnout za jeden provaz, což nás oslabuje a lidé jsou už současnými poměry otrávení. Nebudou proto brát žádného zčeských politiků vážně. Ztratí knim důvěru. Vroce 2008 nás čeká také dlouhá zima, která dál zatíží rozpočty českých rodin kvůli dražším energiím.

Alena Horáková, astroložka, Pardubice: Přes nafouknutou bublinu, jak bude rok 2008 hrozný, ho vidím daleko klidněji než stávající období. Lidé budou chtít být vpohodě a budou se o to snažit všemi prostředky. Začnou hodně utrácet, aby se měli dobře. Investují do zabezpečení svých rodin a do zařízení domácností, začnou si pořizovat nové bydlení, přibude staveb bytů a domů. Takže vroce 2008 spatřuji na jedné straně velkou rozhazovačnost, ale i velikou příležitost ke stabilizaci vlastních finančních situací. Bude hodně záležet na lidech, zda budou mít trpělivost dotáhnout vše beze spěchu do zdárného konce. Půjde také o výhodný čas začít spodnikáním, zvýší se tedy počet podnikatelů. Rok 2008 bude provázet rovněž hodně kultury, začnou se urovnávat i poměry ve školství. Poduchovní stránce nastane velký rozvoj alternativního léčitelství. Jen bude potřeba si dávat pozor na příliv falešných guru. Nenechte ssebou zbytečně manipulovat! Bude na svobodné volbě každého znás, koho si vybere. Karty mi pořád neukazují, že bychom na tom byli vroce 2008 zase tak špatně. Samozřejmě na tom budou hůře ti, co čekají snataženou rukou, že jim spadne něco zadarmo do klína. Konečně také dojde na lenochy a příživníky. Na druhé straně se to svládou Mirka Topolánka bude řádně „kejvat“. Nedokáži si tipnout, zda vydrží. Má ale velký předpoklad překonat veškeré potíže, pokud jí pomohou média. Ta budou dost manipulovat sveřejným míněním. Jestliže je Topolánek přetáhne na svou stranu, má vyhráno. Stejné to bude i u prezidentské volby, kde cítím, že Klaus vyhraje nad Švejnarem jen velice těsně.

Eva Kňapová, kartářka, Urbanice na Pardubicku, Praha: Rok 2008 bude zvláštní. Lidé se budou cítit nespokojeni téměř ve všech oblastech. V krajských volbách zvítězí sociální demokraté svelmi těsným náskokem před ODS. Do stále lepší pozice se budou vypracovávat Zelení, kteří se začnou více prát o změny vekologii. Sociální systém nebude lidem vyhovovat a začnou stávkovat, hlavně zdravotníci a dopraváci. Vdruhé polovině roku vidím velké sucho. Ideální bude vroce 2008 nezačínat nové podnikatelské projekty. Radila bych proto vyčkat snimi až na březen 2009, kdy to bude energeticky výhodnější. Kdo však už začal podnikat vroce 2007, nemusí se ničeho obávat. Přeji proto všem hodně trpělivosti a lásky.